x
x

Kvaliteta života i socijalna podrška majki djece s jezičnim poremećajem

  07.09.2023.

Jezični poremećaj naziv je za neurorazvojni poremećaj, čije su jezgrovno obilježje teškoće u usvajanju i korištenju jezika prouzročene deficitima u razumijevanju ili produkciji rječnika, strukture rečenica i dijaloga. Cilj ovoga istraživanja objavljenog u časopisu Logopedija bio je procijeniti kvalitetu života kod majki djece s razvojnim jezičnim poremećajem.

Kvaliteta života i socijalna podrška majki djece s jezičnim poremećajem

Na kvalitetu života djeteta s teškoćama u razvoju, njegovih roditelja i obitelji, velik utjecaj ima socijalna podrška - i formalna i neformalna.

Cilj je ovoga istraživanja procjeniti je li kvaliteta života kod majki djece s razvojnim jezičnim poremećajem narušena i je li povezana s različitim vrstama socijalne podrške, te utvrditi kojim su izvorima socijalne podrške sudionice najviše, a kojima najmanje zadovoljne.

U istraživanju je sudjelovalo 88 majki djece s dijagnozom razvojnog jezičnog poremećaja, koja su uključena u Program kompleksne rehabilitacije u predškolskom i osnovnoškolskom odjelu Poliklinike SUVAG. Istraživanje je uključivalo upitnike kojima se procjenjuju različite dimenzije kvalitete života i socijalne podrške, kao i sociodemografske podatke.

Rezultati istraživanja pokazuju da je kvaliteta života majki djece s razvojnim jezičnim poremećajem znatno narušena i povezana s raznim aspektima socijalne podrške. Sudionice su iskazale najveće zadovoljstvo neformalnom socijalnom podrškom koju dobivaju od prijatelja, zatim od partnera i obitelji. Najmanje su zadovoljne formalnom socijalnom podrškom koju dobivaju od specijaliziranih ustanova.

Na osnovi rezultata zaključuje se da kvaliteta života majki djece s razvojnim jezičnim poremećajem nije na zadovoljavajućoj razini, te da je potrebno osmisliti i provoditi sveobuhvatne programe formalne socijalne podrške usmjerene na obitelj, holističke i individualizirane.

Iva Tadić