x
x

Edukacija za transplantacijske sestre iz dijaliznih centara u RH

  23.04.2023.

Dana 19. travnja 2023. u Ministarstvu zdravstva održana je stručna edukacija pod nazivom „Obrada bolesnika u svrhu prijave na Listu čekanja za transplantaciju bubrega“.

Edukacija za transplantacijske sestre iz dijaliznih centara u RH

Cilj ove edukacije je unaprjeđenje kvalitete i dinamike prijetransplantacijske obrade, odnosno pravovremenog probira i evaluacije kandidata na mogućnost presađivanja bubrega.
Edukacija je  bila namijenjena  zdravstvenim radnicima koji skrbe o bolesnicima s kroničnom bubrežnom bolešću u završnoj fazi, a prvenstveno imenovanim transplantacijskim medicinskim sestrama u centrima za dijalizu te kliničkim koordinatorima pri transplantacijskim centrima.
Važnost ove edukacije prepoznata je te se na nju odazvalo 55 sudionika iz cijele Hrvatske.
11 predavača je u svojim izlaganjima uputilo u trenutačno stanje programa presađivanja bubrega te obuhvatilo različite aspekte prijetransplantacijske obrade, uključujući način odabira kandidata, indikacije i kontraindikacije, laboratorijsku, imunološku, kardiološku, urološku i psihijatrijsko-psihološku obradu, vođenje bolesnika na Listi čekanja te ulogu medicinske sestre koordinatora za transplantaciju.
Kao zaključak, istaknuta je važnost dobre i pravodobne suradnje između pacijenata, sestara u dijaliznim centrima, specijalista u transplantacijskim centrima i ostalih stručnjaka u sklopu multidisciplinarnog pristupa pri obradi pacijenata u svrhu prijave na listu čekanja za transplantaciju bubrega.