x
x

JA projekt CraNE – Network of Comprehensive Cancer Centers

  25.01.2023.

Jedna od inicijativa Europskog plana za borbu protiv raka je i stvaranje mreže koja povezuje sve centre za sveobuhvatno liječenje raka (engl. Comprehensive Cancer Centres, CCCs).

JA projekt CraNE – Network of Comprehensive Cancer Centers

Cilj CraNE projekta je priprema svih potrebnih administrativnih i stručnih uvjeta za stvaranje takve mreže. Osim integracije već postojećih centara, projekt služi i kao potpora zemljama članicama koje tek trebaju razviti i certificirati CCC.

Projekt koordinira Nacionalni zavod za javno zdravstvo Slovenije, a sudjeluje ukupno 44 partnera iz 25 europskih zemalja. Osim 4 horizontalna radna paketa sa zadacima koordinacije, diseminacije, evaluacije i održivosti implementacije, za ostvarenje projektnih ciljeva zadužena su i 4 glavna paketa (WP5-WP8) čiji ciljevi su mapiranje postojećih centara, usuglašavanje kriterija za certifikaciju centara, uspostava mreže i kriterija za razvijanje europske mreže CCC i omogućavanje pravičnog pristupa visoko kvalitetnoj skrbi u području raka.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u ovom projektu vodi Radni paket 3 (engl. Work Package 3), zajedno s kolegama iz Rumunjske (Onkološki Institut Prof. Dr. Ion Chiricuta Cluj-Napoca). Kao i u prethodnoj zajedničkoj akciji iz područja zloćudnih bolesti u kojoj je sudjelovao Hrvatski zavod za javno zdravstvo (iPAAC), radni paket 3 usmjeren je na evaluaciju svih dijelova zajedničke akcije; od same strukture projekta, preko praćenja ostvarenja zadanih ciljeva i aktivnosti pojedinih radnih paketa do završne evaluacije ishoda.

Trajanje projekta: 1.10.2022.-30.9.2024.

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med.

Cilj Europskog plana za borbu protiv raka je riješiti problem raka na svim razinama. Tako je Plan strukturiran oko četiri ključna područja djelovanja kojima EU može najviše pridonijeti:

1.Prevencija

Oko 40% slučajeva raka može se spriječiti učinkovitim strategijama prevencije. Mjere prevencije odnose na najvažnije čimbenike rizika kao što su duhan (s ciljem da se do 2040. konzumacija duhana smanji na manje od 5 % stanovništva), štetna konzumacija alkohola, onečišćenje okoliša i opasne tvari. Usto, kampanjom HealthyLifestyle4All promicat će se zdrava prehrana i tjelesna aktivnost. Kad je riječ o sprečavanju raka uzrokovanog infekcijama, cilj plana borbe protiv raka jest do 2030. cijepiti barem 90 % ciljne populacije djevojčica i znatno povećati broj cijepljenih dječaka u Uniji.

2.Rano otkrivanje

Rano otkrivanje raka putem programa probira spašava živote, ali zabrinjavaju nejednakosti u dostupnosti preventivnih pregleda. Tako je vodeća intervencija Europskog plana za borbu protiv raka poboljšanje dostupnosti i kvalitete ranog otkrivanja i dijagnostike pružanjem potpore državama članicama kako bi se obuhvatilo 90% ciljane populacije za probir raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva do 2025. godine.

3.Dijagnosticiranje i liječenje

Visokokvalitetna skrb, dijagnosticiranje i liječenje, kao i jednak pristup lijekovima temeljno je pravo svakog građanina EU, bez obzira na to gdje živi. Ipak, postoje velike razlike u stopama preživljenja. Stoga Europski plan za borbu protiv raka predviđa EU platformu za poboljšanje pristupa lijekovima protiv raka, kao i potporu zdravstvenim i ostalim djelatnicima koji se bave rakom kroz inter-specijalistički program obuke. Usto, novom inicijativom „dijagnosticiranje i liječenje raka za sve”, koja će se pokrenuti do kraja 2021., poboljšat će se pristup inovativnoj dijagnostici i liječenju raka, a europska „inicijativa za razumijevanje raka” (UNCAN.eu), pomoći će i u identificiranju osoba kod kojih postoji visok rizik od razvoja uobičajenih vrsta raka.

4.Kvaliteta života oboljelih od raka i preživjelih

U Europi ima preko 12 milijuna osoba koje su preživjele zloćudnu dijagnozu. To zahtijeva adekvatnu naknadnu skrb, pristup socijalnoj zaštiti te jednak pristup različitim uslugama, uključujući financijske usluge i osiguranje.

Sljedećih nekoliko godina fokus će biti na istraživanju i inovacijama, iskorištavanju potencijala koje digitalizacija i nove tehnologije nude te na mobilizaciji financijskih instrumenata za potporu državama članicama.