x
x

Kirurško ili endovaskularno liječenje teške periferne arterijske bolesti?

  27.12.2022.

Farber i suradnici proveli su kontrolirano randomizirano ispitivanje u kojem su usporedili endovaskularnu terapiju s kirurškom revaskularizacijom u bolesnika s kroničnom ishemijom kod teške periferne arterijske bolesti.

Kirurško ili endovaskularno liječenje teške periferne arterijske bolesti?

Kolika je učestalost teške periferne arterijske bolesti?

Kronična ishemija koja može dovesti do gubitka udova, najteža je manifestacija periferne arterijske bolesti. Radi se o je ishemijskoj boli u stopalu u mirovanju, ishemijskim ulceracijama ili gangreni. Više od 200 milijuna ljudi diljem svijeta ima perifernu arterijsku bolest, a kronična ishemija pogađa do 11% ove populacije. Osim ozbiljnih zdravstvenih ishoda povezanih s kroničnom ishemijom, znatan je i ekonomski učinak. Radi se o godišnjim troškovima od približno 12 milijardi dolara samo u SAD-u.

Kako izabrati terapiju za tešku perifernu arterijsku bolest?

Liječenje teške periferne arterijske bolesti uključuje terapiju prema smjernicama za smanjenje kardiovaskularnog rizika, revaskularizaciju za poboljšanje perfuzije udova i lokalnu njegu za kontrolu infekcije i poboljšanje zacjeljivanja rana. Bez pravovremene revaskularizacije, incidencija amputacije udova godinu dana nakon dijagnoze je otprilike 25%. Odabir kirurškog zahvata ili endovaskularne terapije kao početnog liječenja uvelike se razlikuje među pružateljima usluga i temelji se na pacijentovom obrascu arterijske bolesti, kirurškom riziku, dostupnosti autogenog kanala za premosnicu vene i mišljenju bolesnika, zajedno s preferencijama i osobinama samog liječnika, njegove educiranosti, stečenih vještina i sklonosti određenom načinu liječenja.

Kako je uspoređena kirurška premosnica s endovaskularnom terapijom?

Primarni ishod velikih štetnih događaja na udovima ili smrti iz bilo kojeg uzroka dogodio se u 302 od 709 pacijenata (42,6%) u kirurškoj skupini i u 408 od 711 pacijenata (57,4%) u endovaskularnoj skupini (omjer rizika, 0,68; 95% pouzdanost interval [CI], 0,59 do 0,79; P<0,001). Velike ponovne intervencije dogodile su se u 65 od 709 bolesnika (9,2%) u kirurškoj skupini i u 167 od 711 bolesnika (23,5%) u endovaskularnoj skupini (omjer rizika, 0,35; 95% CI, 0,27 do 0,47). Amputacija uda iznad gležnja dogodila se u 74 od 709 bolesnika (10,4%) u kirurškoj skupini i u 106 od 711 bolesnika (14,9%) u endovaskularnoj skupini (omjer rizika, 0,73; 95% CI, 0,54 do 0,98) . Učestalost smrti od bilo kojeg uzroka i perioperativne smrti bile su slične u dvije skupine. Nije bilo značajnih razlika između skupina u incidenciji velikih štetnih kardiovaskularnih događaja ili nakon 30 dana, odnosno infarkta miokarda ili moždanog udara.

Je li operacija također bolji izbor od endovaskularne terapije i kod pacijenata kojima je bio potreban neki alternativni premosni kanal, obično sintetski?

U ovoj kohorti pacijenata, primarni ishod velikih štetnih događaja na udovima ili smrti iz bilo kojeg uzroka dogodio se u 83 od 194 bolesnika (42,8%) u kirurškoj skupini i u 95 od 199 bolesnika (47,7%) u endovaskularnoj skupini (omjer rizika 0,79; 95% CI, 0,58 do 1,06; P = 0,12). Vrijeme do velike reintervencije bilo je u korist kirurške skupine. Nije bilo značajnih razlika između skupina u vremenu do amputacije iznad gležnja ili smrti iz bilo kojeg razloga.