x
x

Poliklinika Srčana: Stavovi medicinskih sestara i fizioterapeuta o edukaciji

  10.10.2022.

Stavovi medicinskih sestara i fizioterapeuta kardiološke poliklinike o edukaciji zdravstvenih djelatnika

Poliklinika Srčana: Stavovi medicinskih sestara i fizioterapeuta o edukaciji

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Novi dijagnostički i terapijski postupci zahtijevaju usvajanje novih znanja koja bolesniku pružaju visoko kvalitetnu zdravstvenu skrb.

Uz edukaciju sestara i fizioterapeuta potrebna je i edukacija bolesnika o korištenju novih tehnologija (npr. korištenje računala, tableta i pametnih telefona) koja može osigurati bolju adherenciju. Isti značaj, poput korištenja novih tehnologija, treba dati preventivnim aktivnostima na primarnoj i sekundarnoj razini. Tu vrst edukacije treba provoditi u svakom kontaktu s bolesnikom s ciljem razumijevanja bolesti, poboljšanja zdravstvene pismenosti, usvajanja zdravog životnog stila i korekcije promjenjivih kardiovaskularnih čimbenika rizika. Istraživanje je uključilo medicinske sestre i fizioterapeute Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju. Cilj je bio saznati njihovo mišljenje o tome koliko su ih bazična edukacija i organizirana predavanja, organizirana u suradnji sa Komorom medicinskih sestara i Komorom fizioterapeuta, pripremila za posao koji rade, koje interese imaju, iz kojih područja bi se željeli dodatno educirati te kakav oblik edukacije smatraju najboljim.

Marija Heinrich, Žaklina Muminović, Mario Ivanuša

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxfluAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: