x
x

Održan Okrugli stol: „Alergije – inovacije na horizontu“

  28.09.2022.

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Health Hub, okupljanjem svih relevantnih dionika na Special Policy Forumu „Alergije – inovacije na horizontu“ nastojali su ukazati na pravi smjer zdravstvenih politika za bržu dostupnost inovacijama i integrirani pristup neispunjenim potrebama oboljelih od alergija u Hrvatskoj i EU.

Održan Okrugli stol: „Alergije – inovacije na horizontu“

Okruglom stolu prisustvovali su uvaženi predstavnici naših nacionalnih institucija, stručnih i strukovnih organizacija te predstavnici udruga civilnog društva / pacijenata, koji su dali konstruktivan doprinos ovom važnom (i na europskoj razini sve istaknutijem) policy dijalogu.

Ovaj Policy Forum, uz vrijedni doprinos sudionika, ima za cilj kroz tzv. „white paper ALERGIJE – INOVACIJE NA HORIZONTU“ iznjedriti najvažnije izazove i zaključke o pravom smjeru zdravstvenih politika kada je riječ o alergijama, važnosti integriranog pristupa pri adresiranju neispunjenih potreba oboljelih od alergija u Hrvatskoj, s naglaskom na dostupnost inovacija kojima je trivijalizacija problematike alergija velika barijera.

Ovo su prvotni zaključci koji su se iznjedrili tijekom rasprave, s kojima su se prisutni sudionici usuglasili:

  1. Uvažiti teret koji alergije i astma predstavljaju za zdravlje, kao i za socijalnu, ekonomsku i emocionalnu dimenziju bolesnika i društva.
  2. Ključne neispunjene potrebe s kojima se zajednice pacijenata danas moraju suočiti kao npr. nejednaka dostupnost lijekovima, slaba adherencija pacijenata u liječenju, ograničeni interes za potrebe pacijenata vezano uz alergije.
  3. Holistički pristup koji se ne usredotočuje samo na bolest, već se temelji na tome da ljudi mogu voditi zdrav život i otkrivati te ući u terapijski po​​stupak bolesti od ranog početka.
  4. Trivijalizacija problematike alergija ima izravne i neizravne učinke na slabljenje ekonomskog učinka i ukupnih prihoda pojedinca i zajednice, oboljeli pacijenti imaju narušeno mentalno zdravlje iz više razloga.
  5. Vrlo je važno promišljati o alergijama kao problematici koja višestruko utječe na kvalitetu života i društvo, te da je pravovremena prevencija brojnih komplikacija i kasnijih većih troškova od bolničkih liječenja i invalidnosti. Primjenu alergenske imunoterapije treba shvatiti kao ulaganje u bolje kliničke, ekonomske i humane ishode, i podizanje kvalitete življenja, a ne samo kao trošak.

Izvor: Health Hub

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoZipantola PROTECTPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: