x
x

Ljeto je sezona visoke aktivnosti komaraca

  11.08.2022.

Premda su u Hrvatskoj do sada zabilježene ukupno 52 vrste komaraca, u naseljima i gradovima sjeverozapadne i priobalne Hrvatske tijekom ljeta najčešće nam dosađuju dvije vrste komaraca.

Ljeto je sezona visoke aktivnosti komaraca
Za razvoj tigrastog komarca potrebna je vrlo mala količina vode, svega nekoliko milimetara visine vodenog stupca.

Tigrasti komarac, Aedes albopictus invazivna je i vrlo aktivna vrsta, bode tijekom cijelog dana, najviše sredinom jutra i popodneva. Osim tigrastog komarca, u naseljenim područjima vrlo je česta domaća vrsta komarca Culex pipiens. Ovaj komarac nam najčešće dosađuje noću.

Obje navedene "urbane" vrste komaraca imaju zdravstveni značaj. Vrsta Ae. albopictus u svijetu je značajna kao prijenosnik dengue, chikungunya i zika virusne infekcije. U Hrvatskoj se bilježe samo uneseni slučajevi ovih u bolesti. Vrsta Cx. pipiens važna je kao prijenosnik virusa Zapadnog Nila i Usutu virusa. Groznica Zapanog Nila (West Nile groznica) najčešća je bolest koju prenose komarci na području Europe (uključujući Hrvatsku) tijekom posljednjeg desetljeća.

Tigrasti komarac i druge "urbane" vrste komaraca za svoj razvoj iskorištavaju raznolike nakupine vode u naseljima, stoga legla komaraca postaju: otvorene posude s vodom u dvorištima i vrtovima (kante i bačve), različiti predmeti u dvorištima i okolišu u kojima se zadržava kišnica, gume u koje upada kiša, začepljeni oluci, vaze na grobljima, voda u tanjurićima tegli za cvijeće, nakupine vode na nepropusnim podlogama, odbačen krupni otpad, neodržavana jezerca i fontane, slivnici na gradskim prometnicama te raznolike druge veće i manje nakupine vode. Za razvoj tigrastog komarca potrebna je vrlo mala količina vode, svega nekoliko milimetara visine vodenog stupca.

Na visokim ljetnim temperaturama za potpuni razvojni ciklus komarca, od jaja do odrasle jedinke, potrebno je samo nekoliko dana (četiri do sedam).

Ako vam tijekom ljeta dosađuju tigrasti komarci ili druge vrste komaraca, potrebno je pažljivo pregledati dvorište i pokušati pronaći legla komaraca. Tigrasti komarci najčešće lete u okolini mjesta gdje su se izlegli. Kako biste se bolje upoznali s komarcima, predlažemo da preuzmete Mosquito Alert aplikaciju koja građanima omogućuje da upoznaju invazivne vrste komaraca i domaću zdravstveno značajnu vrstu Culex pipiens. Uz pomoć svog pametnog telefona možete poslati fotografije komaraca i tako prijaviti njihovu prisutnost. Tim za determinaciju vrsta detaljno će pogledati fotografiju i pošiljatelju fotografije dati povratnu informaciju radi li se o invazivnoj vrsti, uobičajenoj domaćoj vrsti komarca koja može prenositi viruse ili je u pitanju komarac iz treće skupine. Na taj način korisnici aplikacije pomažu u praćenju širenja invazivnih vrsta te u nadzoru nad komarcima općenito. Mosquito Alert aplikacija može se preuzeti s Google Play-a i drugih trgovina aplikacijama. Preveli smo je na hrvatski jezik.

Kako bismo spriječili dosađivanje komaraca, alergijske reakcije i moguću pojavu bolesti, važno je zaštititi se i spriječiti razvoj komaraca u našem neposrednom okruženju.

Kako?

1. Spriječiti razvoj komaraca: potrebno je pregledati dvorište i vrt, ukloniti vodu koja može postati ili je već postala leglo komaraca.

2. Zaštititi se od komaraca

Koristiti repelente - sredstva koja odbijaju komarce. Među djelotvornim aktivnim tvarima u repelentima nalaze se DEET (NN-dietil-metatoluamid, 20-50%) i icaridin. Potrebno je pridržavati se uputa za korištenje repelenata.
Pri boravku u području u kojem su komarci brojni nositi prikladnu odjeću svijetlih boja, dugih rukava i duge hlače.
Zaštititi prozore i vrata mrežama za kukce i zavjesama, postaviti mreže iznad kreveta i dječjih kolica.
Cijepljenjem se možemo zaštititi od nekih bolesti koje prenose komarci. Stoga se preporučuje mjesec dana prije putovanja u zemlje izvan Hrvatske posjetiti Centar za cijepljenje i prevenciju putničkih bolesti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i savjetovati se s liječnikom epidemiologom.

3. Preuzeti Mosquito Alert aplikaciju na pametni telefon i bolje upoznati komarce koji vam dosađuju, pomoći u učenju i osvješćivanju zajednice kako bi naša zajednička borba protiv komaraca bila što uspješnija.

Tekst pripremila: dr. sc. Ana Klobučar, Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, Služba za epidemiologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“