x
x

Pilot projekt u borbi protiv komaraca SIT tehnikom

  11.07.2022.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinator je pilot projekta „Kontrola brojnosti komaraca SIT tehnikom – unošenjem sterilnih jedinki mužjaka tigrastog komarca na području naselja Premantura“, općina Medulin, a provodi se u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Odjelom za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Pripremna faza za provedbu projekta započela je u proljeće 2021. godine

Pilot projekt u borbi protiv komaraca SIT tehnikom

Ispuštaju se sterilni mužjaci koji ne bodu ljude, već se ispuštaju u svrhu parenja sa ženkama kako bi ženke polagale neoplođena jajašca.

Tehnika sterilnih kukaca (SIT od engleskog Sterile Insect Technique) je biološka metoda suzbijanja komaraca ciljane vrste ispuštanjem sterilnih mužjaka u prirodu koji se pare s divljim ženkama,  a kao rezultat ženke polažu neoplođena jaja te posljedično nemaju potomstva.

Osim ispuštanja sterilnih mužjaka komaraca vrste Aedes albopictus, planirana je i uspostava monitoringa provedbe i praćenja tijekom perioda ispuštanja do početka kolovoza ove godine, stoga su komarci označeni posebnom bojom, kako bi se prikupili podaci koliki je njihov udio u populaciji, disperzija, vijek preživljavanja kao i koliki će biti udio neoplođenih jajašca iz kojih se ne može razviti komarac.

Pilot projekt je sufinanciran od strane IAEA agencije i odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

S obzirom na to da je nacionalni monitoring invazivnih vrsta komaraca koji se kontinuirano provodi od 2016. godine, pokazao prisutnost tigrastih komaraca (Aedes albopictus) na području cijele Hrvatske, djelatnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sudjeluju u projektima za iznalaženje ekološki prihvatljivih metoda, koja bi trebala ne samo rezultirati smanjenjem populacije komaraca, nego i utjecati na smanjenje upotrebe insekticida u okolišu. Provedba  ovog pilot projekta koji u ime HZJZ-a vodi doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer, voditeljica Odjela za opću zdravstvenu ekologiju, korak je naprijed da se ti kemijski postupci svedu na najmanju moguću mjeru.