x
x

Irisin kao prediktor mikroalbuminurije u pretilih bolesnika s koronarnom bolešću

  14.04.2022.

Irisin je nedavno otkriveni protein koji sudjeluje u energetskoj homeostazi i metabolizmu glukoze i potencijalno je uključen u aterosklerozu, pretilost, kardiovaskularne bolesti. Mikroalbuminurija je pokazatelj generalizirane endotelne disfunkcije, te je rani i osjetljivi marker bubrežnog i kardiovaskularnog rizika. S obzirom na patogenetski odnos između endotelne funkcije, ishemijske bolest srca i pretilosti, kao i sudjelovanja irisina u njima čini se važnim procijeniti učinak irisina na mikroalbuminuriju kao pokazatelja endotelne funkcije u bolesnika s koronarnom arterijskom bolešću i pretilošću.

Irisin kao prediktor mikroalbuminurije u pretilih bolesnika s koronarnom bolešću

Irisin je nedavno otkriveni protein koji sudjeluje u energetskoj homeostazi i metabolizmu glukoze i potencijalno je uključen u aterosklerozu, pretilost, kardiovaskularne bolesti.

Cilj studije bio je istražiti učinak irisina na mikroalbuminuriju u pretilih bolesnika s ishemijskom bolesti srca (IBS).

Uzorak i metode: 64 odrasla ispitanika s koronarnom bolešću u kombinaciji s pretilošću (59,38 % muškaraca), prosječne dobi 59,43±10,29 godina; 30 ispitanika sastojalo se od kontrola usklađenih po spolu, dobi. Pregledani pretili bolesnici s IBS-om podijeljeni su u dvije skupine. Prva skupina (n=31) bila je bez mikroalbuminurije, a u drugoj su skupini (n=33) bili bolesnici s mikroalbuminurijom. Omjer albumina i kreatinina u mokraći (ACR u rasponu od 30-300 mL/mg) bio je pokazatelj mikroalbuminurije. Za mjerenje irisina u serumu korišten je enzimski imunosorbentni test.

Rezultati: Utvrđeno je da se koncentracije irisina u serumu značajno razlikuju u pretilih bolesnika s IBS s mikroalbuminurijom 121.05 (103,07-133,19) ng/mL i bez mikroalbuminurije 130,21 (125,21-140,03) ng/mL u usporedbi s kontrolnom skupinom 147,92 (139,04-172,55) ng/mL, p<0,001, a razina irisina značajno je smanjena u bolesnika s mikroalbuminurijom u usporedbi s normoalbuminurijom, p=0,042. Univarijatne logističke regresijske analize pokazale su da je irisin značajno utjecao na mikroalbuminuriju (OR: 0,788, 95 % CI 0,589-0,967, p=0,011). Više varijabilne logističke regresijske analize otkrile su da je irisin u serumu ostao značajan prediktor mikroalbuminurije (OR: 0,857, 95 % CI 0,561-0,988, p=0,044).

Zaključak: Niže razine irisina neovisni su prediktor mikroalbuminurije u bolesnika s koronarnom bolešću u kombinaciji s pretilošću, ali potrebne su daljnje veće longitudinalne studije kako bi se potvrdili ti nalazi.

Yuliia Kovalova, Borys Shelest, Tetiana Rudenko, Mariia Khvysiuk, Maryna Kolomiiets

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluGastalBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: