x
x

Cikličko povraćanje: kasna komplikacija bolesti COVID-19

  18.02.2022.

Iako se pacijenti s infekcijom COVID-19 najčešće prezentiraju s respiratornim simptomima u brojnim studijama dokazana je i zahvaćenost gastrointestinalnog trakta. Etiologija sindroma cikličkog povraćanja, koje se javlja kod pacijenata i do dva mijeseca nakon preboljele COVID-19 bolesti, nije sasvim jasna. SCP bi se mogao smatrati kasnom neurološkom komplikacijom infekcije COVID-19.

Cikličko povraćanje: kasna komplikacija bolesti COVID-19

Novi koronavirus izazvao je pandemiju bolesti COVID-19 od konca 2019. Identificiran je niz simptoma povezanih s ovom bolesti. U ovome radu prikazani su  pet bolesnika različitih dobnih skupina u kojih se cikličko povraćanje pojavljuje kao kasna komplikacija COVID-19. Svi pacijenti su obavili kompletan dijagnostički postupak za sindrom cikličkog povraćanja (SCP) uključujući endoskopiju. Međutim, nalazi su bili u granicama normale. Dijagnoza sindroma cikličkog povraćanja postavljena je na temelju simptoma i normalnih endoskopskih i laboratorijskih nalaza. Svi su bolesnici liječeni prema prethodno publiciranim smjernicama za liječenje bolesnika sa SCP-om. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da bi se SCP mogao smatrati kasnom komplikacijom infekcije COVID-19. Stoga je potrebno razmotriti ovaj sindrom kao diferencijalnu dijagnozu kod bolesnika koji su nedavno preboljeli infekciju COVID-19 i primijeniti odgovarajuće liječenje u svakoj njegovoj fazi.

Iraj Shahramian, Hadi Mirazie, Alireza Aminisefat, Fateme Parooie