x
x

Audiovestibularni simptomi COVID-19 infekcije

  25.01.2022.

Iako najčešće zahvaća gornji respiratorni sustav sa simptomima vrućice, kašlja i umora, novi virus SARS-COV-2 može dovesti do pneumonije i težih komplikacija poput multiorganskog zatajenja. No javlja se sve više simptomi koji nisu usko povezani s gornjim dišnjim sustavom, uključujući i simptome unutrašnjeg i srednjeg uha, poput gubitka sluha, tinitusa, otalgije i vrtoglavica.

Audiovestibularni simptomi COVID-19 infekcije

Iako najčešće zahvaća gornji respiratorni sustav sa simptomima vrućice, kašlja i umora, novi virus SARS-COV-2 može dovesti do pneumonije i težih komplikacija poput multiorganskog zatajenja. Kako pandemija pogađa sve veći broj osoba, pojavljuju se sve više simptomi koji nisu usko povezani s gornjim dišnjim sustavom. Javljaju se gastrointestinalni simptomi, neurološki i kardiološki simptomi, kožne promjene, te simptomi unutrašnjeg i srednjeg uha, poput gubitka sluha, tinitusa, otalgije i vrtoglavica.

Moguća patogeneza virusno-induciranog gubitka sluha je u izravnom oštećenju stuktura unutrašnjeg uha ili u imunološki posredovanom odgovoru.

Cilj rada je bio analizirati i prikazati bolesnike s audiovestibularnim simptomima kao kliničkim manifestacijama SARS-COV-2 infekcije.
Analizirirali smo 25 bolesnika u dobi između 33 i 70 godina koji su se javili u audiološku ambulantu u vremenu od 01. prosinca 2020. godine do 06. veljače 2021. godine sa simptomima gubitka sluha, tinitusom i vrtoglavicom.

Rezultati studije pokazuju da je došlo do akutnog jednostranog gubitka sluha u 2 bolesnika, a do akutnog obostranog u jednog bolesnika tijekom SARS-COV-2 infekcije. U jednog bolesnika došlo je do potpunog oporavka sluha nakon kortikosteroidne terapije, a u dvojice do djelomičnog oporavka. Do gubitka sluha samo u visokim frekvencijama na 4000 i 6000 Hz obostrano, došlo je u 13 bolesnika. Radi se ujedno o najkarakterističnijem i najčešćem nalazu sluha. Također vidimo da je došlo do egzacerbacije tinitusa u 4 bolesnika, a do novonastalnog tinitusa u 11 bolesnika. Vrtoglavica se javila u 3 bolesnika i radi se o novonastalim vrtoglavicama.

Iako je otkrivena veza između koronavirusa i gubitka sluha, tinitisa i vrtoglavice, još uvijek se ne zna prevalenciju audioloških manifestacija bolesti, jer je i dalje fokus na težim i životno ugrožavajućim stanjima, pa se smetnje sluha i ravnoteže često zanemaruju ili se čeka na mogući spontani oporavak i time gubi dragocjeno vrijeme za liječenje i mogući brži oporavak.

Marisa Klančnik, Petar Ivanišević, Nikola Kolja Poljak, Petar Drviš

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidZipantola PROTECTMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: