x
x

Riječkim medicinskim fizičarima odobren projekt vrijedan gotovo milijun kuna

  23.12.2021.

Projekt vrijedan 123.000 eura (923.000 kuna) kojeg su osmislili fizičari sa Zavoda za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja KBC-a Rijeka, prihvaćen je za izvođenje na samom kraju 2021. godine od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Riječ je o projektu vezanom za primjenu fizike u dijagnostici i liječenju korištenjem radioaktivnih izotopa: Implementing an Advanced Quality Assurance and Quality Control Programme in Nuclear Medicine.

Riječkim medicinskim fizičarima odobren projekt vrijedan gotovo milijun kuna

Fizičari sa Zavoda su u proteklih 5 godina imali i iznimnu znanstvenu produkciju objavivši više od 25 znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima te su izlagali na više od 35 međunarodnih skupova medicinskih fizičara. Zavod za medicinsku fiziku je ustrojbena jedinica KBC-a Rijeka u kojoj trenutno djeluje 10 medicinskih fizičara na poslovima primjene fizike u dijagnostici i liječenju iz područja radijacijske onkologije, nuklearne medicine te dijagnostičke i intervencijske radiologije. Za međunarodnu prepoznatljivost izvrsnosti primjene fizike u medicini ostvarene u KBC-u Rijeka, Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja je dobio i godišnju nagradu Grada Rijeka za 2020. godinu.

Prijava novog projekta je u proteklih dvije godine prošla kroz nekoliko faza vrednovanja, od one na nacionalnoj razini pa do više međunarodnih recenzija u IAEA. U svrhu šire primjene rezultata projekta kao suradna ustanova u njegovom izvođenju je izabrana Opća bolnica Pula.

Zanimljiva je činjenica da će, u najvećoj mjeri uzrokovano odgođenim projektnim aktivnostima zbog globalne pandemije SARS-CoV2, Zavod u 2022. voditi tri aktivna projekta IAEA. Važno je napomenuti da je iz budžeta do sada izvođenih projekata nabavljena više milijuna kuna vrijedna oprema, kao i da su svi rezultati i provedena znanstvena istraživanja implementirani u rad Zavoda vezan za poslove i zadatke primjene fizike u KBC-u Rijeka. Time je ostvaren značajan doprinos kvaliteti uporabe ionizirajućeg zračenja u dijagnostici i liječenju pacijenata u KBC-u Rijeka.

Izvor: KBC Rijeka