x
x

COVID-19: Odobreno cjepivo Nuvaxovid

  22.12.2021.

Cjepivo Nuvaxovid dobilo je uvjetno odobrenje za stavljanje u promet protiv bolesti COVID-19. Ovo odobrenje važeće je u svim državama članicama Europske unije i zemljama Europskog gospodarskog prostora, uključujući i Republiku Hrvatsku.

COVID-19: Odobreno cjepivo Nuvaxovid
Cjepivo je odgovarajuće u pogledu kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti, odnosno da su koristi primjene cjepiva veće od rizika.

Nakon što je dana 20. prosinca 2021. godine Europska agencija za lijekove (EMA) preporučila odobravanje cjepiva Nuvaxovid (poznatog i kao NVX-CoV2373) proizvođača Novavax, Europska komisija (EK) je istoga dana donijela Provedbenu odluku o davanju uvjetnog odobrenja za stavljanje predmetnog cjepiva protiv bolesti COVID-19 u promet. Ovo odobrenje važeće je u svim državama članicama Europske unije i zemljama Europskog gospodarskog prostora, uključujući i Republiku Hrvatsku.

Cjepivo Nuvaxovid namijenjeno je za prevenciju bolesti COVID-19 u osoba u dobi od 18 i više godina.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i je dana 3. veljače 2021. godine započelo postupnu ocjenu dokumentacije (engl. rolling review) predmetnog cjepiva. Slijedom zaprimljenog zahtjeva za davanje odobrenja za stavljanje u promet predmetnog cjepiva, CHMP je 17. studenog 2021. godine nastavio sa znanstveno-stručnom ocjenom te je na izvanrednoj sjednici 20. prosinca 2021. godine zaključio svoju ocjenu, potvrdivši da je cjepivo odgovarajuće u pogledu kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti, odnosno da su koristi primjene cjepiva veće od rizika.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama EMA-e i internetskim stranicama EK-a.

Izvor: HALMED

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoMaxfluZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: