x
x

Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

  10.12.2023.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. prosinca, na dan kada je 1948. godine potpisana Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, dokument kojim je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika.

Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

Prvi članak Opće deklaracije o ljudskim pravima glasi: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedni prema drugima postupati u duhu bratstva“.

Ovim dokumentom štite se građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka, od prava na život do prava na dostojanstvo. Donošenje Opće deklaracije je prekretnica u suvremenoj povijesti kada su se narodi svijeta udružili kako bi jednom i zauvijek stali na kraj genocidu nastalom za vrijeme Drugog svjetskog rata. Opća deklaracija o ljudskim pravima jedan je od prvih značajnijih dostignuća Ujedinjenih naroda koji kao dokument predstavlja osnovnu filozofiju pravno obvezujućih međunarodnih dokumenata nastalih nakon 1948. godine. 

Načela Opće deklaracije ugrađena su i u Ustav Republike Hrvatske, koji u svojim odredbama sadržava najviše standarde zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. U Hrvatskoj su svi pred zakonom jednaki i svatko ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom i socijalnom podrijetlu, imovini, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Ljudska prava ključan su preduvjet izgradnji mirnih, stabilnih i razvijenih društava. Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava simbolizira neprestanu borbu za očuvanjem postignutog napretka u području ljudskih prava te u isto vrijeme podsjeća na potrebu stalnog ulaganja napora u podizanje svijesti i aktivno zalaganje za zaštitu i promicanje ljudskih prava.

Izvor: Hrvatski sabor