x
x

Akutni perikarditis - koinfekcija A. phagocytophilum i B. burgdorferi

  13.10.2021.

Lajmska borelioza i krpeljni meningoencefalitis (KME) najčešće su bolesti prenosive krpeljima u Republici Hrvatskoj. Isti vektor, krpelj roda Ixodes ricinus, odgovoran je i za prijenos humane granulocitne anaplazmoze (HGA) koja se u našoj zemlji rijetko dokazuje. Uzročnik HGA je Anaplasma phagocytophilum unutarstanična Gram-negativna bakterija, čije su ciljne stanice granulociti u kojima se odvija njihova primarna replikacija.

Akutni perikarditis - koinfekcija A. phagocytophilum i B. burgdorferi

Prikaz slučaja

Radi se o 44-godišnjoj bolesnici koja je ambulantno liječena u Klinici za infektivne bolesti Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Bolesnica se prezentirala vrućicom s bicitopenijom, povišenim vrijednostima transaminaza i CRP-a, uz podatak o recentnom ugrizu krpelja. Učinjenom obradom verificiran je i perikardijalni izljev. Klinička sumnja bila je da se radi o infekciji virusom KME (vrućica s bicitopenijomu laboratorijskim nalazima) uz eventualnu koinfekciju bakterijom B. burgdorferi. Prvi je serum bio negativan za oba uzročnika, dok je parni serum bio pozitivan na B. burgdorferi, a negativan na KME. Kako klinička prezentacija nije odgovarala infekciji s B. burgdorferi posumnjalo se na koinfekciju s A. phagocytophilum. Serološkom je obradom dokazana akutna koinfekcija uzročnicima Anaplasma phagocytophilum i Borrelia burgdorferi. Liječenje je provedeno doksiciklinom i nesteroidnim antireumaticima, čime je postignut povoljan klinički odgovor. 

Slučaj ovdje prikazane bolesnice prvi je takav slučaj do sada opisan u našoj zemlji.

HGA treba uzeti u obzir u diferencijalnoj dijagnozi vrućice s leukopenijom, trombocitopenijom i abnormalnim testovima jetrene funkcije uz podatak o ugrizu krpelja u krajevima endemskim za lajmsku boreliozu i KME. U tom slučaju, unatoč pozitivnim serološkim testovima na B. burgdorferi ili KME, potrebno je razmotriti moguću koinfekciju HGA, osobito u slučajevima atipične kliničke prezentacije.

Samira Knežević, Lari Gorup, Đurđica Cekinović-Grbeša, Anamarija Flego Bojić, Irena Slavuljica.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxirinoPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: