x
x

Vaginalna transmisija karcinoma od majke na novorođenče

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  15.02.2021.

Dva slučaja pedijatrijskog karcinom pluća (23 mjesečnog i šestogodišnjeg dječaka) su rezultat prijenosa s majke na dojenče cervikalnog raka (prijenos 1:500.000) otkrivenog rutinskim sekvencioniranjem parova tumorskog i normalnog tkiva. Spontana regresija u jednog djeteta i spor rast u drugog djeteta sugeriraju postojanje aloimunološkog odgovora protiv prenesenog tumora.

Vaginalna transmisija karcinoma od majke na novorođenče

Imuna inhibitorna terapija s nivolumabom dovela je do jake regresije preostalog tumora u prvog djeteta. Pokazalo se da karcinom krvi, kože, pluća i grlića materenice potencijalno prenosi hematogeno (to jest transplacentalno s majke na fetus, pri porodu) i često uključuje prijenos majčinog tumora na mnogobrojne organe (npr. mozak, kosti, jetru i mekana tkiva) novorođemčeta.

Svi prijavljeni slučajevi su dijagnosticirani u djece mlađe od dvije godine. U nekim slučajevima primjećena je regresija tumora kod oboljele djece. Međutim, prijenos s majke na dijete je rijedak zbog transplacentarne barijere i fetalnog aloimunog odgovora.

Istraživači su proveli sekvencioniranje sljedeće generacije parova mutirajuće DNA u 114 s rakom povezanih gena kao dio prospektivne kliničke studije. DNA zametaka se koristila kao kontrolna skupina (Oncopanel test). Nivolumab je davan japanskoj dijeci s recidivom ili otpornim solidnim tumorom. Istraživački protokol je odobren od strane etičkog povjerenstva. Roditelji djece su dali pisani pristanak na studiju.

Terapija s nivolumabom je dovela do jake regresije preostalog tumora u prvog djeteta.

Transplacentarni prijenos karcinoma na fetus je vjerojatno rijetka pojava zbog placentalne barijere i fetalnog aloimunog odgovora (1:500.000, od kojih 1:1000 poroda živog novorođenčeta uključuje majku s karcinomom). Prijavljeno je 18 slučajeva karcinoma kostiju, kože, pluća i cerviks vjerojatno prenesenih s majke na dijete putem krvi. Svi slučajevi su dijagnosticirani u djece mlađe od 2 godine. Spontana regresija u prvog djeteta i spori rast tumorske mase u drugog djeteta sugerira postojanje aloimunološkog odgovora protiv prenesenog tumora. Potencijalni put prijenosa može biti i kroz porođajni kanal za vrijeme vaginalnog poroda. Misli se na karcinom cerviksa što predstavlja opasnost za prijenos tumora pri porodu. Terapija imunološke kontrolne točke s nivolumabom dovela je do jake regresije svih preostalih tumora u prvog djeteta.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidAndol PROMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: