x
x

Mezenhimni tumor ili sindrom amnijske brazde u novorođenčeta

  25.02.2019.

Mezenhimni tumor ili sindrom amnijske brazde u novorođenčeta – dijagnostička dilema objavljena u Liječničkom vjesniku.

Mezenhimni tumor ili sindrom amnijske brazde u novorođenčeta

Kod novorođenčeta sa sindromom amnijskih brazda postavljena je sumnja na mezenhimni tumor desnog stopala.

Dobro ograničena kuglasta tumorska tvorba zauzimala je čitav dorzum stopala, bez prisutnog edema ostatka stopala distalno od amnijske brazde.

Ultrazvučnim pregledom tvorba je opisana kao čvrsta, lokalizirana i dobro vaskularizirana, dok je magnetskom rezonancijom opisana kao limfedem uz mogućnost druge etiologije.

Histološki nalaz biopsije CORE nije bio specifičan za maligno tumorsko tkivo, ali nije isključio mezenhimni tumor. Definitivna histološka dijagnoza postavljena nakon ekstirpacije tvorbe i Z-plastike potvrdila je dijagnozu limfedema.

Korekcijom strangulacijske brazde i ekstirpacijom tumorozne tvorbe postignut je odličan funkcionalni i estetski rezultat.

Ovakav atipičan izgled limfedema nastalog zbog strangulacijske brazde može pobuditi sumnju na mezenhimni solidni tumor.

Ivana Ježić, Sarah Bjedov, Anko Antabak, Krešimir Bulić