x
x

Novi Medix: hiperbarična oksigenoterapija

  18.12.2020.

Naslovna tema novoga dvobroja Medixa posvećena je baromedicini. Cilj izdanja je širem medicinskom čitateljstvu približiti hiperbaričnu oksigenoterapiju (HBOT) kao učinkovitu, dostupnu i sigurnu metodu u kliničkoj praksi.

Novi Medix: hiperbarična oksigenoterapija

Prikazana je povijest razvoja baromedicine, fiziologija disanja i dostava kisika u tkiva u hiperbaričnim uvjetima, uz objašnjenje signalnih puteva i molekularnih mehanizama. Prikazan je učinak HBOT-a u skupini bolesti koje nemaju iste uzroke no u kojih, u nastanku, razvoju i biološkome tijeku bolesti djeluju patofiziološki mehanizmi koji se dobrim dijelom preklapaju. Kod nekih stanja i bolesti metoda HBOT je etiološka terapija, a kod drugih je komplementarna, odnosno potporna terapija. Posebno su prikazana akutna stanja u kojima je HBOT vitalna indikacija. Vjerujemo da će interes pobuditi i članak o potencijalu primjene HBOT-a u bolesnika s bolešću COVID-19.

U izdanju su premijerno predstavljene Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a za primjenu HBOT-a u kliničkoj praksi, kao i Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a o provođenju HBOT-a tijekom mjera za koronavirusne bolesti (COVID-19).

I ovoga puta u sklopu teme broja pripremljen je dopisni test u sustavu trajne medicinske izobrazbe, bodovan sa 7 HLK bodova za obnovu liječničke licence.

Tema broja
Trajna medicinska izobrazba
> Pregledni stručni članci
> Razgovori
> Stručna događanja

Uvodnik
Otvoren pristup

Dejan Andrić, Marko Banić, Dubravko Huljev 
Puni tekst

Metode i razvoj hiperbarične medicine u Hrvatskoj
Kristina Franjić, Dragan Vujović, Sanja Jurić Banai, Dejan Andrić 
Sažetak

Pomorska i podvodna medicina u Hrvatskoj i svijetu: povijesni osvrt
Kristina Franjić, Dragan Vujović, Sanja Jurić Banai, Dejan Andrić 
Sažetak

Fiziologija disanja i dostava kisika u tkiva u hiperbaričnim uvjetima
Hrvoje Stipančević 
Sažetak

Hiperbarična oksigenoterapija: signalni putevi i molekularni mehanizmi
Sead Žiga 
Sažetak

Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a za primjenu hiperbarične oksigenoterapije u kliničkoj praksi
Dejan Andrić, Dubravko Huljev, Sanja Jurić Banai, Sead Žiga, Marko Banić, Josip Turjak, Marin Marinović, Kristina Franjić 
Sažetak

Hiperbarična oksigenacija u hitnim stanjima: terapija prvog izbora
Sead Žiga 
Sažetak

Hipebarična oksigenoterapija (HBOT) i kronična rana
Marin Marinović, Davor Primc, Suzana Pečenković, Dubravko Huljev, Dragan Vujović, Dejan Andrić 
Sažetak

Primjena hiperbarične oksigenacije u neurologiji
Sven Županić, Silvio Bašić 
Sažetak

Uloga HBOT-a u prehabilitaciji i rehabilitaciji u sportu
Marija Perko, Mirna Žulec 
Sažetak

Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a o provođenju hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) tijekom mjera za koronavirusne bolesti (COVID-19)
Dejan Andrić, Dubravko Huljev, Sanja Jurić Banai, Marko Banić, Marin Marinović 
Sažetak

Potencijal hiperbarične oksigenoterapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva: imamo li dovoljno dokaza?
Marko Banić, Dean Andrić, Sanja Jurić Banai, Marija Urek, Žarko Babić, Sead Žiga 
Sažetak

Hiperbarična oksigenacija i COVID-19
Mladen Merćep 
Sažetak

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxirinoGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: