x
x

Program „Pravo u medicini“ na riječkom Pravnom fakultetu

  31.05.2024.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatska liječnička komora organiziraju program obrazovanja „Pravo u medicini“ namijenjen djelatnicima u zdravstvenom sektoru i pravnicima koji sudjeluju u donošenju upravnih odluka ili zastupaju prava pacijenata. Program od ukupno 20 sati izvodi se u obliku predavanja i interaktivnih radionica. Prvi modul „Osnove prava u medicini“ započinje 27. rujna 2024., a rok za prijavu je do 15. kolovoza 2024.

Program „Pravo u medicini“ na riječkom Pravnom fakultetu

Cilj ovoga programa je uputiti polaznike na povezanost prava i medicine ukazujući na sve intenzivniju pravnu regulaciju medicinske djelatnosti te druga pitanja od značaja za pružatelje medicinskih usluga, korisnike ovih usluga i druge dionike iz zdravstvenog sektora.

Program obuhvaća sljedeće tematske cjeline: Uvod u pravo u medicini, Europska i nacionalna regulacija medicinske djelatnosti, Prava pacijenata, Pravo na pristup informacijama, Zaštita osobnih podataka, Odgovornost za štetu od greške u radu medicinskih djelatnika. Multidisciplinarni tim predavača uključuje pravnike i liječnike s dugogodišnjim predavačkim i praktičnim iskustvom u odabranim područjima i temama.

Školarina iznosi 550,00 EUR + PDV. U cijenu školarine uključeni su radni materijali. Po završetku programa polaznici stječu potvrdu o završenom programu cjeloživotnog obrazovanja s 4 ECTS boda i 20 bodova za aktivno te 15 bodova za pasivno sudjelovanje sukladno Pravilniku o trajnoj medicinskoj izobrazbi HLK-a.

Više informacija o satnici programa i predavačima dostupno je u letku ovdje.

Prijavnicu za upis možete preuzeti ovdje i najkasnije do 15. kolovoza 2024. dostaviti na mail: medicina@pravri.uniri.hr