x
x

Online program „Pravo u medicini“

  15.07.2020.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatska liječnička komora organiziraju program obrazovanja „Pravo u medicini“ namijenjen djelatnicima u zdravstvu te pravnicima čiji je interes pravna regulacija medicinske djelatnosti. Program će se u cijelosti odvijati online u obliku predavanja i interaktivnih radionica, a prvi modul „Osnove prava u medicini“ započinje 25. rujna 2020. Rok za prijave je 1. rujna 2020.

Online program „Pravo u medicini“

Cilj ovoga programa je uputiti polaznike na povezanost prava i medicine ukazujući na sve intenzivniju pravnu regulaciju medicinske djelatnosti te druga pitanja od značaja za pružatelje medicinskih usluga, korisnike ovih usluga i druge dionike iz zdravstvenog sektora.

Program obuhvaća sljedeće tematske cjeline: Uvod u pravo u medicini, Europska i nacionalna regulacija medicinske djelatnosti, Prava pacijenata, Pravo na pristup informacijama, Zaštita osobnih podataka, Odgovornost za štetu od greške u radu medicinskih djelatnika. Multidisciplinarni tim predavača uključuje pravnike i liječnike s dugogodišnjim predavačkim i praktičnim iskustvom u odabranim područjima i temama.

Školarina iznosi 2.500,00 kuna (s uključenim PDV-om). U cijenu školarine uključeni su radni materijali. Po završetku programa polaznici stječu potvrdu o završenom programu cjeloživotnog obrazovanja s 4 ECTS boda i 30 bodova kao tečaj prve kategorije u sklopu programa trajne medicinske izobrazbe HLK-a.

Više informacija o satnici programa i predavačima dostupno je u letku ovdje ili na web stranici Pravnog fakulteta u Rijeci ovdje.

Prijavnicu za upis možete preuzeti ovdje i najkasnije do 1. rujna 2020. dostaviti na mail: medicina@pravri.hr

Izvor: Hrvatska liječnička komora, www.hlk.hr