x
x

COVID-19: Smjernice za osobe sa šećernom bolešću i zdravstvene djelatnike

  05.06.2020.

Smjernice za osobe sa šećernom bolešću i zdravstvene djelatnike koji skrbe o oboljelima od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj u vrijeme COVID-19 pandemije Radne skupine Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskoga liječničkog zbora objavljene u Liječničkom vjesniku.

COVID-19: Smjernice za osobe sa šećernom bolešću i zdravstvene djelatnike

Radna skupina Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskoga liječničkog zbora pripremila je smjernice za postupanje u pandemiji COVID-19 za osobe sa šećernom bolešću i za zdravstvene djelatnike.

U preporukama su naglašeni razmjeri pandemije i moguće posljedice za oboljele od šećerne bolesti.

Opisana je klinička slika i ponovljene smjernice Nacionalnog stožera civilne zaštite kako se osobe od šećerne bolesti mogu zaštititi i što trebaju činiti za dobru regulaciju glikemije.

Predložene su mjere koje trebaju provoditi zdravstvene ustanove koje skrbe o bolesnicima sa šećernom bolešću i načela zbrinjavanja glikemije u hitnom prijemu i tijekom hospitalizacije.

Dario Rahelić, Tomas Matić, Marko Skelin, Sanja Klobučar Majanović, Miro Bakula, Marin Deškin, Igor Bjelinski, Dubravka Jurišić Eržen, Mladen Krnić, Tina Tičinović Kurir, Maja Radman, Blaženka Miškić, Milan Vrkljan, Silvija Canecki Varžić