x
x

FDA odobrava dapagliflozin za zatajivanje srca sa smanjenim EF-om

  11.05.2020.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) izdala je dugoočekivano odobrenje dapagliflozina za liječenje zatajenja srca sa smanjenom ejekcijskom frakcijom (engl. ejection fraction).

FDA odobrava dapagliflozin za zatajivanje srca sa smanjenim EF-om

Odobrenje je izdano nakon pregleda koristi inhibitora natrijevog-glukoznog kotransportera 2 (SGLT2) za smanjenje rizika od kardiovaskularne smrti i hospitalizacije odraslih osoba zbog zatajenja srca sa smanjenim EF-om.

U provedenoj je studiji na 4700 pacijenata liječenje dapagliflozinom dovelo do otprilike 25%-tnog smanjenja rizika od primarnog ishoda koji podrazumijeva smrtnost zbog kardiovaskularnog uzroka ili hospitalizaciju zbog zatajenja srca u pacijenata sa smanjenim EF-om, uključujujući one s i bez dijabetesa.

Najnovijem odobrenjem je dapagliflozin postao jedini SGLT2 inhibitor koji je indiciran za zatajenje srca bez prisutstva dijabetesa.

Izvor: FDA

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: