x
x

Izvješće o smrtnosti prema listi odabranih uzroka smrti u 2021.

  16.12.2023.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), mortalitetna statistika je jedan od najpouzdanijih izvora zdravstvenih podataka.

Izvješće o smrtnosti prema listi odabranih uzroka smrti u 2021.

Mortalitetni pokazatelji su ključni za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, kreiranje zdravstvenih politika, evaluaciju nacionalnih zdravstvenih programa te za regionalnu i međunarodnu usporedbu.

U izvješću su za Hrvatsku i županije za 2021. godinu  prikazani uzroci smrti razvrstani prema tabličnom popisu uzroka smrti Eurostat-a (Causes od Death, „European Shortlist“) u koji je dodan COVID-19.

IZVJEŠĆE O SMRTNOSTI PREMA LISTI ODABRANIH UZROKA SMRTI U 2021. (pdf)

Kvaliteta mortalitetnih pokazatelja ovisi o nizu elemenata koji trebaju biti zadovoljeni da bi statistika uzroka smrti bila pouzdan izvor zdravstvenih informacija. Pri određivanju osnovnog uzroka smrti od posebne je važnosti pravilno ispunjavanje obrasca Potvrda o smrti. Dijagnoze smrti se, slijedom pravila Međunarodne klasifikacije bolesti, šifriraju i nakon obrade razvrstavaju prema različitim značajkama od kojih su uz samu dijagnozu smrti od posebne važnosti: dob, spol, mjesto smrti, mjesto prebivališta, odnosno boravišta.

Deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) koja se u Hrvatskoj primjenjuje od 1995. godine propisuje pravila određivanja i šifriranja osnovnog uzroka smrti. Od 2012. u primjeni je Drugo izdanje MKB-10 revizije.

SZO i EUROSTAT preporučuju primjenu izmjena i dopuna MKB-10 svim zemljama koje koriste u cilju unaprjeđenja kvalitete i harmonizacije podataka mortalitetne statistike. Eurostat za međunarodnu usporedbu i analizu smrtnosti u europskim zemljama od 2012. koristi novu skraćenu listu odabranih uzroka smrti koja obuhvaća sve skupine bolesti, određene grupe bolesti i neke pojedine dijagnoze.

Izvor podataka je dokumentacija Državnog zavoda za statistiku za 2021. godinu. Obradu podataka proveo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom 2021. godine.