x
x

Jedinstveni kalendar naručivanja na bolničke pretrage

  20.12.2019.

Ovoga tjedna počeo je s radom Jedinstveni kalendar naručivanja na bolničke pretrage, koji bi trebao uvesti reda i smanjili liste čekanja za devet medicinskih postupaka, a zasad su u kalendar uključene 42 od 64 bolnice, rečeno je u četvrtak u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Jedinstveni kalendar naručivanja na bolničke pretrage

Riječ je o bolnicama koje imaju kompatibilni informatički sustav dok će ostale bolnice biti umrežene do svibnja iduće godine.

Među takvima su KBC Split, KB Sveti Duh, Klinika za infektivne bolesti "Fran Mihaljević", sisačka, dubrovačka i zadarska opća bolnica.

Novim načinom naručivanja trenutno je obuhvaćeno devet postupaka na koje se najduže čeka - MR, CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija, operacija katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače i gastroskopija, a cilj je listu postupaka s vremenom proširiti.

Pacijente će naručivati njihovi obiteljski liječnici dok će za postupke poput MR, CT, kataraktu i gastroskopiju rezervaciju termina raditi liječnici specijalisti, odnosno administratori u bolnici.

Pacijenti će i sami moći kroz Portal zdravlja u sklopu sustava eGrađanin otkazati termin te za neke postupke promijeni datum i ustanovu.

Jedinstveni kalendar naručivanja spriječit će višestruko naručivanje pacijenta po bolnicama što trenutno nerealno povećava liste čekanja, a naručivanje prema OIB-u automatski onemogućuje naručivanje iste osobe u drugoj ustanovi.

Od uspostave sustava 15. prosinca je samo u tri dana detektirano 1088 višestrukih narudžbi.

Jedinstveni kalendar naručivanja razrađen je kroz tzv. semafor naručivanja, koji se sastoji od crvene, žute i zelene liste u koje liječnici unose narudžbe prema najkraćem vremenu čekanja u najbližoj ustanovi.

Crvena lista služi za prioritetne narudžbe, odnosno hitne pacijente koji na neki postupak moraju biti naručeni u roku 14 dana.

Žuta lista odnosi se na narudžbe koje nisu hitne, ali se moraju obaviti kako pacijentovo zdravlje ne bi bilo ugroženo čekanjem duljim od broja dana koji definira struka.

Zelena se lista pak odnosi na postupke na koje se može dulje čekati, odnosno na narudžbe za redovne kontrolne preglede.

Uvođenje kalendara prati i novi model ugovaranja bolničke zaštite, što znači da više nema ugovaranja po djelatnosti već se ugovara određeni broja postupaka čije se plaćanje obavljati prema izvršenju.

To će omogućiti kontrolu rada svakog pojedinog liječnika, kao i preraspodjelu planiranog proračuna s ustanova koje neće obaviti ugovoreni broj postupaka na ustanove koje će ih obaviti više od ugovorenog.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Ibuxin RapidZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: