x
x

Neurološke komplikacije vodenih kozica: prikaz serije bolesnika

  16.10.2019.

Vodene kozice, kao samoograničavajuća bolest, može rezultirati velikim rasponom komplikacija.

Neurološke komplikacije vodenih kozica: prikaz serije bolesnika

Neurološke komplikacije iznimno su rijetke, a među njima je akutna cerebelarna ataksija. Također, varicella-zoster virus naveden je kao drugi zarazni uzročnik akutnog encefalitisa.

Predstavljamo neurološke komplikacije virusa u petogodišnjem razdoblju hospitalizacije u Klinici za zarazne bolesti Kliničkog centra Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Među 181 hospitaliziranih pacijenata, njih devet imalo je neurološke komplikacije. Akutni cerebelitis bio je najčešća dijagnoza. Svi bolesnici su liječeni aciklovirom, što je rezultiralo ogromnim uspjehom.