x
x

Visoke doze vitamina D mogu smanjiti gustoću kostiju

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  30.08.2019.

Čini se da suplementi vitamina D u visokim dozama ne poboljšavaju mineralnu gustoću kostiju (eng. bone mineral density, BMD) kod zdravih odraslih osoba, a čak mogu imati i negativan utjecaj.

Visoke doze vitamina D mogu smanjiti gustoću kostiju

Oko 300 zdravih odraslih osoba u dobi od 55 do 70 godina randomizirano je u tri grupe i primalo   400, 4000 ili 10.000 IU oralnog kolekalciferola dnevno tijekom 3 godine.

Veće doze vitamina D (10.000 IU i 4000 IU) povezane su s većim gubitkom mineralne gustoće kostiju u radijusu od doze od 400 IU dnevno (smanjenje od -7,5 i -3,9 mg hidroksiapatita/cm3). Doza od 10.000 IU, ali ne i doza od 4000 IU, također je bila povezana sa značajnim smanjenjima tibije.

Pacijenti koji su primali veće doze bili su pod većim rizikom od hiperkalcemije i hiperkalciurije. Snaga kostiju nije se razlikovala među skupinama.

Ovi nalazi ne podržavaju korist dodataka vitamina D u velikim dozama za zdravlje kostiju, a da bi se utvrdila potencijalna šteta ovakvih suplemenata, potrebna su dodatna istraživanja.

Izvor: JAMA

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidPLIVIT D 2000Gastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: