x
x

Praćenje dojenačkih smrti u Hrvatskoj

  18.09.2018.

Praćenje dojenačkih smrti kao jednog od najosjetljivijih pokazatelja zdravstvenog stanja najmlađeg dijela populacije sastavni je dio ciljeva WHO/EURO "Zdravlje za sve".

Praćenje dojenačkih smrti u Hrvatskoj

Brojne međunarodne organizacije (UN, WHO - Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF) ubrajaju dojenačku smrtnost među osnovne pokazatelje zdravstvenog stanja stanovništva.

U Hrvatskoj je u 2017. godini umrlo 148 dojenčadi (u 2016. godini 161), a stopa dojenačke smrtnosti iznosi 4,05/1000 živorođene djece.

To predstavlja blagi pad u odnosu na 2016. godinu (4,29/1000 živorođenih).

Prema pokazateljima Eurostata (Statistički ured Europske unije), prosječna stopa dojenačke smrtnosti za 28 članica Europske unije (EU-28) je 2016. godine iznosila 3,6/1000.

Najniža stopa dojenačke smrtnosti u EU-28 je zabilježena u Finskoj (1,9/1000), a u rasponu 2–3/1000 u 7 članica EU: u Sloveniji (2,0/1000), Estoniji (2,3/1000), Švedskoj (2,5/1000), Cipru (2,6/1000), Španjolskoj (2,7/1000), Češkoj (2,8/1000) i Italiji (2,8/1000).

Najniža stopa u Europi, od 0,7/1000, je na Islandu.

U EU-28 je najviša stopa dojenačke smrtnosti na Malti (7,4/1000), ali zbog toga što nisu dozvoljeni prekidi trudnoće u slučaju utvrđenih velikih malformacija nespojivih sa životom, za razliku od većine drugih europskih zemalja.

Slijede Rumunjska (7,0/1000) i Bugarska (6,5/1000), a među ostalim europskim i/ili euroazijskim državama izvan EU-28 vrlo visoku smrtnost bilježe Makedonija (11,9/1000), Azerbajdžan (10,4/1000) i Turska (10,0/1000).

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr