x
x

Biološki biljezi perinatalne encefalopatije

  prof. dr. sc. Goran Šimić

  28.03.2018.

Tau i laki proteini neurofilamenata kao biološki biljezi perinatalne encefalopatije

Biološki biljezi perinatalne encefalopatije

Dijagnoza hipoksično-ishemičke encefalopatije u novorođenčadi trenutno se temelji na kliničkim simptomima, slikovnom prikazu te elektrofiziološkom praćenju (Graham et al., Curr Opin Pediatr, 2018, u tisku). Biokemijska procjena nedostatka kisika u fetusa (asfiksije) tradicionalno se provodi određivanjem plinova analizom venske krvi iz umbilikalne arterije pri porođaju, no taj podatak ne govori puno o stupnju oštećenja mozga. Nažalost, ni slikovni prikaz magnetskom rezonancijom (MRI) nije osjetljiva metoda za ranu vizualizaciju hipoksičnog oštećenja. Osim toga, zbog snimanja MR se dojenčad mora premještati iz jedinice intenzivne njege. Navedene prepreke možda bi se mogle premostiti upotrebom dupleks sonografije kroz veliku fontanelu, ali ultrazvuk glave kao slikovni biomarker ima relativno nisku osjetljivost i nije općeprihvaćen (Bano et al., J Pediatr Neurosci, 2017).

U jedinicama intenzivne njege novorođenčadi sve se češće prati regionalna saturacija cerebralne krvi kisikom (rScO2) pomoću bliske infracrvene spektroskopije, iako ta metoda mjerenja ima ograničenu penetraciju od 1-2 cm i nije dovoljno potvrđena. Hipotermija je trenutno jedini standardni postupak za sprječavanje trajne neurološke onesposobljenosti novorođenčadi s umjerenom do teškom perinatalnom hipoksično-ishemičkom encefalopatijom, no usprkos liječenju gotovo polovica takve novorođenčadi ima loš ishod (Shankaran i sur., N Engl J Med 2012.). Liječenje encefalopatije u novorođenčadi otežano je prvenstveno nedostatkom mjerljivih bioloških biljega koji bi odražavali stupanj oštećenja, pomogli u izradi optimalnog plana liječenja te služili za davanje prognoze. U potrazi za točnim, ranim prediktivnim biljezima asfiksije u fetusa koji bi kliničare upućivali kada je potrebno neuroprotektivno liječenje, iz krvi pupkovine desetoro novorođenčadi s umjerenom do teškom intrapartalnom asfiksijom i 18 zdrave novorođenčadi izmjerene su u pupčanoj krvi koncentracije tau proteina i lakih proteina neurofi - lamenata (Toorell i sur., J Matern Fetal Neonatal Med, 2017, elektroničko izdanje članka objavljeno prije pisanog). Razine tau i lakih proteina neurofi lamenata bile su znatno veće nakon asfi ksije i korelirale su s težinom neuroloških defi cita. Ti su rezultati ohrabrujući, ali su za procjenu vrijednosti mjerenja tau proteina i lakih proteina neurofi lamenata u krvi potrebne dodatne studije na većem broju novorođenčadi prije uvođenja u kliničku praksu.

Napomene. Rad autorovog laboratorija podržavaju Hrvatska zaklada za znanost (IP-2014-09-9730 i DOK-2015-10-7200), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO SPOT-ALZ), Sveučilište u Zagrebu (BM-82- 2017), te Europska Unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija (KK.01.1.1.01.0007, ZCI – Neuro).

Literatura

Bano S, Chaudhary V, Garga UC. Neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy: a radiological review. J Pediatr Neurosci 2017; 12: 1-6.

Graham EM, Everett AD, Delpech J-C, Northington FJ. Blood biomarkers for evaluation of perinatal encephalopathy: state of the art. Curr Opin Pediatr 2018; 30: u tisku.

Shankaran S, Pappas A, McDonald SA, Vohr BR, Hintz SR, Yolton K (+156 suradnika). Childhood outcomes after hypothermia for neonatal encephalopathy. N Engl J Med 2012; 366: 2085-2092.

Toorell H, Zetterberg H, Blennow K, Sävman K, Hagberg H. Increase of neuronal injury markers tau and neurofi lament light proteins in umbilical blood after intrapartum asphyxia. J Matern Fetal Neonatal Med 2017 [elektroničko izdanje članka objavljeno prije tiskanog]

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTGastalOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: