x
x

Promocija knjige: SPORTSKA KARDIOLOGIJA

  prof. dr. sc. Zdravko Babić, dr. med., specijalist kardiolog
  MEDICINSKA NAKLADA

  21.05.2018.

Dana 24. svibnja 2018. u 13 sati na Kineziološkom fakultetu Sveučilita u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, održat će se promocija sveučilišnog udžbenika SPORTSKA KARDIOLOGIJA – kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti urednika Babić Z, Pintarić H, Mišigoj-Duraković M, Miličić D.

Promocija knjige: SPORTSKA KARDIOLOGIJA

Prikaz knjige: SPORTSKA KARDIOLOGIJA – kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti

U suvremenom sportu postoji tendencija sve većeg opterećivanja mladih sportaša, koje pokatkad nadilazi mogućnosti funkcionalne pričuve organizma, a sve u svrhu ostvarivanja vrhunskih rezultata. S druge strane, mehanizacija, urbanizacija i ostali tehnološki napredak suvremenoga svijeta povećava učestalost sedentarnog načina života. Svijest o pogubnome djelovanju takvog načina života prate, osobito u najrazvijenijim zemljama svijeta, nastojanja za povećanjem razine tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme. Prirođene i stečene bolesti srca i krvnih žila rizični su čimbenik u sportu, rekreativnoj, radnoj i drugoj tjelesnoj aktivnosti, koji može uzrokovati povećanje pobola i smrtnosti osoba koje se njima bave.

Ovaj udžbenik donosi multidisciplinarni pristup kardiologiji sporta, tjelesne i radne aktivnosti u kojoj su autori s višegodišnjim iskustvom u stručnom i znanstvenom radu iz područja kineziologije, kardiologije sporta, kliničke kardiologije, aritmologije, medicine rada i dijetetike nastojali pregledno i detaljno obraditi fiziologiju vježbanja i tjelesne aktivnosti te patofiziologiju, etiologiju i dijagnostiku kliničkih entiteta iz kardiologije sporta. Sveobuhvatno se prikazuju koristi i rizici od vježbanja i tjelesne aktivnosti uopće, procjena funkcionalnoga statusa i građe u svrhu utvrđivanja radne i sportske sposobnosti. Temeljito su opisane specifičnosti i važnost kardiološkoga pregleda u sportskoj kardiologiji, postupci funkcionalne dijagnostike i procjene kardiovaskularnog rizika u sportaša, što je od velike važnosti za svakodnevni rad svih stručnjaka koji rade sa sportašima i rekreativcima.

U poglavlju o sportskoj kardiologiji opisani su klinički entiteti iz aritmologije, bolesti srčanih zalistaka i kardiomiopatija te rjeđih kliničkih entiteta koje nalazimo u populaciji sportaša. U udžbeniku su opisani različiti aspekti rekreativne tjelesne aktivnosti, kako u zdravih sportaša rekreativaca, tako i u onih s kardiovaskularnim bolestima ili rizičnim čimbenicima za njihov nastanak.

Obrađene su radna sposobnost i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika s aritmijama i zatajivanjem srca, koronarnom bolešću i onih nakon kardiokirurških zahvata.

Odabrane teme prikazuju važna područja za zdrave, kao i osobe s kardiovaskularnim bolestima – prehranu, spolni život, upravljanje motornim vozilima, tjelesnu aktivnost u starijoj životnoj dob te oživljavanje ili kardiopulmonalnu reanimaciju onih koji dožive iznenadnu srčanu smrt.

Udžbenik je namijenjen studentima dodiplomskoga i doktorskoga studija Kineziološkog fakulteta, studentima dodiplomskog i poslijediplomskih studija Medicinskog fakulteta, kao i svima ostalima koji sudjeluju u trenažnome procesu, natjecanju i u zdravstvenoj zaštiti sportaša i rekreativaca. Osnovni su ciljevi bolje prepoznavanje i razumijevanje specifičnosti područja kardiologije sporta, tjelesne i radne aktivnosti, što može pomoći kako kineziolozima i liječnicima, tako i drugim sportskim i zdravstvenim djelatnicima.

Ovo je prvi takav udžbenik iz područja kardiologije sporta, tjelesne i radne aktivnosti sportaša i kardiovaskularnih bolesnika u nas te je dobrodošao u hrvatsku stručnu i medicinsku literaturu.

Zdravko Babić, Hrvoje Pintarić, Marjeta Mišigoj-Duraković, Davor Miličić i suradnici SPORTSKA KARDIOLOGIJA – kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti Medicinska naklada, Zagreb, 2018.

ISBN 978-953-176-812-2

www.kardio.hr