x
x

Profesionalni zdravstveni rizici u suvremenoj stomatologiji

  05.01.2018.

Profesionalne bolesti su bolesti ili zdravstveni poremećaji uzrokovani radom ili radnim uvjetima. Osim toga, postoje i bolesti vezane uz rad koje imaju višeuzročno podrijetlo.

Profesionalni zdravstveni rizici u suvremenoj stomatologiji

Profesionalni zdravstveni rizici se mogu definirati kao rizici koji se javljaju kod određenog zanimanja s obzirom na radne uvjete pojedinog radnog mjesta.

Profesionalne opasnosti u stomatologiji se mogu podijeliti na biološke, biomehaničke, kemijske, fizikalne i psihološke. Svrha  rada objavljenog u časopisu Rad je pružiti pregled najvažnijih profesionalnih zdravstvenih opasnosti u suvremenoj stomatologiji i predstaviti aktivnosti na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s obzirom na prevenciju profesionalnih bolesti među studentima stomatologije i stomatolozima.

Marin Vodanović, Ivan Galić, Jeta Kelmendi, Renata Chalas