x
x

KoHOM podržava promjene u sustavu koncesija primarne zdravstvene zaštite

  31.08.2017.

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) podržava najave ministra zdravstva Milana Kujundžića o uvođenju promjena u sustav koncesija primarne zdravstvene zaštite kojim se ukidaju koncesije i uvode ordinacije po uzoru na druge zapadnoeuropske zemlje, te povećava broj specijalizacija za obiteljske liječnike.

KoHOM podržava promjene u sustavu koncesija primarne zdravstvene zaštite
Ministarstvo je osiguralo 187 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava za specijalizacije za 273 mlada liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za manje razvijene županije i otoke, a dosad je, kako smo čuli od ministra, odabrano 197 kandidata koji počinju sa specijalizacijama.

Na manjkavosti modela koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti upozoravamo proteklih sedam godina pokušavajući objasniti kako je riječ o apsurdu jer su koncesije u zdravstvu isto kao da vatrogasac plaća koncesiju jer gasi požare. Plaćali smo godinama danak županijama da bi skrbili o pacijentima, pojašnjavali kako postojeći domovi zdravlja s hipertrofiranom administracijom i birokracijom nisu budućnost zdravstva i da ih treba organizirati na jedan sasvim novi način, a svim liječnicima u PZZ-u omogućiti odlazak u privatnike. To na žalost, dosadašnji ministri i politike nisu razumjeli.

Stoga pozdravljamo najavu ministra Milana Kujundžića o stimuliranju specijalizacija za liječnike obiteljske medicine, povećanju broja specijalizacija i ukidanje koncesija što će doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj skrbi o našim pacijentima u svim dijelovima Hrvatske, pogotovo u ruralnim predjelima i na otocima. Ministarstvo je osiguralo 187 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava za specijalizacije za 273 mlada liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za manje razvijene županije i otoke, a dosad je, kako smo čuli od ministra, odabrano 197 kandidata koji počinju sa specijalizacijama.

Zahvaljujemo ministru koji je uvrstio i članove KoHOM-a u radnu skupinu za izradu novog Zakona i što je uvažio naše realne zamjerke sustavu koncesija. Novi prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti stimulira ostanak i priljev novih liječnika u primarnu zdravstvenu zaštitu, koja je kadrovski devastirana i dosad potpuno neatraktivna mladim liječnicima.

Najvažnije je što će pacijenti dobiti bolju zdravstvenu skrb u ordinacijama obiteljskih liječnika jer će liječnika biti više, bit će motiviraniji za rad, a ordinacije bolje opremljene. Pacijenti će zadržati sva dosadašnja prava na besplatnu zdravstvenu skrb, a liječnici će moći, za razliku od dosadašnjeg sustava, prilikom odlaska u mirovinu predati ordinacije drugom kolegi liječniku. Novim Zakonom se ispravlja još jedna nepravda – dosad su se nakon odlaska liječnika koncesionara u mirovinu njihove ordinacije gasile, oprema propadala a pacijenti ostajali nezbrinuti. Prema novom zakonu ordinacije će zapošljavati mlade liječnike i uhodavati ih u posao prije svog odlaska u mirovinu, pacijenti će biti zbrinuti u istoj ordinaciji, oprema sačuvana kao i radno mjesto medicinske sestre.

KoHOM izražava zadovoljstvo što su prihvaćene i uvažene realne primjedbe liječnika primarne zdravstvene zaštite kod kreiranja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi trebao zaživjeti kroz iduća tri mjeseca. Nadamo se da implementacija neće dovesti do neugodnih iznenađenja.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTAndol PROOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: