x
x

KoHOM podržava promjene u sustavu koncesija primarne zdravstvene zaštite

  31.08.2017.

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) podržava najave ministra zdravstva Milana Kujundžića o uvođenju promjena u sustav koncesija primarne zdravstvene zaštite kojim se ukidaju koncesije i uvode ordinacije po uzoru na druge zapadnoeuropske zemlje, te povećava broj specijalizacija za obiteljske liječnike.

KoHOM podržava promjene u sustavu koncesija primarne zdravstvene zaštite
Ministarstvo je osiguralo 187 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava za specijalizacije za 273 mlada liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za manje razvijene županije i otoke, a dosad je, kako smo čuli od ministra, odabrano 197 kandidata koji počinju sa specijalizacijama.

Na manjkavosti modela koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti upozoravamo proteklih sedam godina pokušavajući objasniti kako je riječ o apsurdu jer su koncesije u zdravstvu isto kao da vatrogasac plaća koncesiju jer gasi požare. Plaćali smo godinama danak županijama da bi skrbili o pacijentima, pojašnjavali kako postojeći domovi zdravlja s hipertrofiranom administracijom i birokracijom nisu budućnost zdravstva i da ih treba organizirati na jedan sasvim novi način, a svim liječnicima u PZZ-u omogućiti odlazak u privatnike. To na žalost, dosadašnji ministri i politike nisu razumjeli.

Stoga pozdravljamo najavu ministra Milana Kujundžića o stimuliranju specijalizacija za liječnike obiteljske medicine, povećanju broja specijalizacija i ukidanje koncesija što će doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj skrbi o našim pacijentima u svim dijelovima Hrvatske, pogotovo u ruralnim predjelima i na otocima. Ministarstvo je osiguralo 187 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava za specijalizacije za 273 mlada liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za manje razvijene županije i otoke, a dosad je, kako smo čuli od ministra, odabrano 197 kandidata koji počinju sa specijalizacijama.

Zahvaljujemo ministru koji je uvrstio i članove KoHOM-a u radnu skupinu za izradu novog Zakona i što je uvažio naše realne zamjerke sustavu koncesija. Novi prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti stimulira ostanak i priljev novih liječnika u primarnu zdravstvenu zaštitu, koja je kadrovski devastirana i dosad potpuno neatraktivna mladim liječnicima.

Najvažnije je što će pacijenti dobiti bolju zdravstvenu skrb u ordinacijama obiteljskih liječnika jer će liječnika biti više, bit će motiviraniji za rad, a ordinacije bolje opremljene. Pacijenti će zadržati sva dosadašnja prava na besplatnu zdravstvenu skrb, a liječnici će moći, za razliku od dosadašnjeg sustava, prilikom odlaska u mirovinu predati ordinacije drugom kolegi liječniku. Novim Zakonom se ispravlja još jedna nepravda – dosad su se nakon odlaska liječnika koncesionara u mirovinu njihove ordinacije gasile, oprema propadala a pacijenti ostajali nezbrinuti. Prema novom zakonu ordinacije će zapošljavati mlade liječnike i uhodavati ih u posao prije svog odlaska u mirovinu, pacijenti će biti zbrinuti u istoj ordinaciji, oprema sačuvana kao i radno mjesto medicinske sestre.

KoHOM izražava zadovoljstvo što su prihvaćene i uvažene realne primjedbe liječnika primarne zdravstvene zaštite kod kreiranja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi trebao zaživjeti kroz iduća tri mjeseca. Nadamo se da implementacija neće dovesti do neugodnih iznenađenja.