x
x

Može li nam BDNF pomoći pri dijagnozi psihijatrijskih poremećaja?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  04.05.2017.

BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) ima ulogu u neurogenezi i neuroplastičnosti, a smatra se da je bitan u patogenezi različitih neuropsihijatrijskih poremećaja.

Može li nam BDNF pomoći pri dijagnozi psihijatrijskih poremećaja?

Meta-analizom pronađeno je da su vrijednosti BDNF-a promijenjene u različitim psihijatrijskim poremećajima. Međutim, meta-analize mogu biti ometene heterogenošću testova koji se koriste za određivanje BDNF, različitim standardnim vrijednostima i heterogenošću među populacijama uključenim u studije.

Kako bi dokazali hipotezu o sniženim razinama BDNF-a kod pacijenata s aktivnim teškim psihijatrijskim poremećajem, brazilski znanstvenici u studiju su uključili 236 pacijenata i 100 zdravih pojedinaca. Pacijenti su bolovali od shizofrenije ili teških poremećaja raspoloženja tijekom najmanje 2 godine te su primali terapiju. Pokazalo se da su razine BDNF-a znatno porasle u vremenu između dolaska u bolnicu i otpuštanja iz bolnice kod pacijenata. U usporedbi s kontrolnom grupom, razine BDNF-a kod pacijenata bile su znatno niže pri dolasku u bolnicu i kod otpuštanja, a razine BDNF-a nisu se razlikovale kod različitih psihijatrijskih poremećaja (unipolarna depresija, bipolarna depresija, shizofrenija, manična depresija).

Slično smanjenje razina BDNF-a kod pacijenata s različitim dijagnozama i značajan porast za vrijeme hospitalizacije govore da BDNF može biti smatran markerom prisutnosti nespecifičnog psihijatrijskog poremećaja. Također, moguće je da se može koristiti kao transdijagnostički i nespecifični marker aktivnosti bolesti.