x
x

Dijabetes povećava rizik od smrtnosti u pacijenata koji su preživjeli infarkt

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  25.07.2016.

Pacijenti s dijabetesom imaju 50% veći rizik od smrtnosti nakon preboljelog infarkta miokarda u usporedbi s onima koji ne boluju od dijabetesa, objavljeno je u časopisu Journal of Epidemiology and Community Health.

Dijabetes povećava rizik od smrtnosti u pacijenata koji su preživjeli infarkt

Kako bi istražili dugoročno povećanje rizika za smrt povezano s dijabetesom u osoba koje su preboljele infarkt miokarda, britanski autori proveli su populacijsku kohortnu studiju koja je uključila više od 280.000 osoba sa STEMI i više od 420.000 osoba sa NSTEMI u povijesti bolesti. 

Ukupna smrtnost nakon preboljelog infarkta miokarda bila je gotovo 50% veća u osoba s dijabetesom u usporedbi s neoboljelima od dijabetesa (35,8% prema 25,3%). Nakon prilagodbe prema dobi, spolu i vremenu infarkta miokarda, u pacijenata sa preboljelim STEMI dijabetes je povezan sa 72%, a u pacijenata sa preboljelim NSTEMI sa 67% većim rizikom od preuranjene smrti. Dijabetes je ostao značajan rizični čimbenik čak i nakon prilagodbe prema ostalim komorbiditetima, rizičnim čimbenicima i terapiji kardiovaskularne bolesti. 

Autori poručuju da je u ovoj visokorizičnoj skupini pacijenata posebno važno osigurati odgovarajuću farmakoterapiju i voditi računa o adherenciji. Razine šećera i kolesterola u krvi te vrijednosti krvnog tlaka trebaju biti dobro kontrolirane, a pacijentima treba naglasiti važnost promjene životnog stila koja uključuje promjenu prehrane i gubitak tjelesne težine, redovitu fizičku aktivnost i prestanak pušenja. 

Zaključno, dijabetes predstavlja neovisan čimbenik rizika za preuranjenu smrt u osoba koje su preživjele infarkt miokarda. Rezultati ovog istraživanja upućuju na važnost prevencije koronarne bolesti srca u pacijenata s dijabetesom i potrebu za razvojem novih mogućnosti liječenja za povećanje stope preživljenja nakon infarkta miokarda.