x
x

Video-igrica u liječenju simptoma ADHD-a

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  11.11.2015.

Video-igrica koja koristi kognitivne funkcije uključene u kontrolu pozornosti pokazuje pozitivan utjecaj na simptome koji se javljaju kod djece s poremećajem nedostatka pažnje/hiperaktivnosti (engl. attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD).

Video-igrica u liječenju simptoma ADHD-a

Intervencija video-igricom u tretiranju simptoma ADHD-a, nazvana projekt EVO, utječe na sustav u mozgu koji procesira višestruke tokove informacija. Korisnik provodi svoj video-lik putem koji postaje sve kompliciraniji. Istovremeno, različiti se objekti pojavljuju na zaslonu svakih nekoliko sekundi zbog čega je korisnik prisiljen napraviti trenutnu odluku.
 
Studija koja je provjeravala učinkovitost ovog pristupa uključila je 80 djece u dobi od 8 do 12 godina od kojih je polovici dijagnosticiran ADHD, a druga polovica nije imala psihijatrijsku dijagnozu. Djeca su trebala igrati igricu na tabletima kod kuće tijekom 30 minuta svakog dana, 5 puta u tjednu kroz ukupno 4 tjedna. Istraživači su ocjenjivali izvedivost, suradljivost i prihvatljivost ovakvog pristupa od strane pacijenata. Pokazalo se da je igranje razvijene video-igrice vrlo lako izvedivo i vrlo prihvaćeno među djecom. 77% roditelja ocijenilo je primjenu igrice korisnom ili barem djelomično korisnom. Kako bi ocijenili djelotvornost pristupa, voditelji studije su pratili ishode koji se smatraju najkritičnjima u pogledu ciljanja na prikladne kognitivne kontrolne domene. Ti su ishodi uključili mjerenje pozornosti, radne memorije, impulzivnosti i izvještaje roditelja o funkcioniranju djeteta u svakodnevnom životu. Primjenom testa varijabilne pozornosti (engl. test of variable attention) uočeno je da se pozornost kod pacijenata s ADHD-om povećala nakon igranja video-igrice, dok se kod djece bez ADHD-a nije promijenila razina pozornosti.
 
Iako su rezultati ove pilotne studije pozitivni glede primjene video-igrice za smanjivanje simptoma ADHD-a, potrebno je napraviti veće randomizirane studije kako bi se doista moglo utvrditi kolika je korisnost takvog pristupa.