x
x

Gastroduodenalne komplikacije kod primjene nesteroidnih antireumatika - 2. dio

  dr. sc. Vedran Tomašić, dr. med., specijalist gastoenterolog

  02.03.2016.

Gastroduodenalne komplikacije kod NSAIL- možemo li spriječiti dolazak u hitnu?

Gastroduodenalne komplikacije kod primjene nesteroidnih antireumatika - 2. dio

Prikaz slučaja (2)

  • RR 95/50 mm Hg, puls 124/min
  • NGS: svježa krv stalno unatoč ispiranju
  • DRP: tekuća crna stolica
  • započeta je resuscitacija infuzijama kristaloida i koloida, Zipantola (pantoprazol) 80 mg iv.
  • O2 na nosni kateter 3l/min
  • Hb 65, MCV 81, L 11.2, Tr 190, PV 75, APTV 26, fibrinogen 3.1, ureja 28, kreatinin 125, GUK 12.4, CPK 211, AST 45, ALT 68, LDH 243

U ovome se trenutku može postaviti pitanje opravdanosti korištenja koloida u volumnoj resuscitaciji bolesnika – prema recentnim studijama upotreba koloidne otopine 6% hidroksietilnog škroba je povezana uz razvoj akutnog bubrežnog oštećenja. 

Prikaz slučaja (3)

Po hemodinamskoj stabilizaciji bolesnik je upućen na urgentnu gornju endoskopiju kojom je detektirana aktivno krvareća (po arterijskom tipu) ulceracija u području incizure angularis želuca (Forrest IA) – stoga je u svrhu kontrole krvarenja učinjena zadovoljavajuća inicijalna endoskopska hemostaza kombinacijom infiltracije otopine adrenalina i postavljanjem hemostatske endoklipse. Potom je po prijemu započeta kontinuirana primjena pantoprazola i.v. (bolus 80 mg i.v. iza kojih slijedi kontinuirana infuzija u dozi 8 mg/h idućih 72 sata). Primijenjena je parenteralna rehidracija i kalorijska nadoknada uz djelomičnu transfuzijsku korekciju posthemoragijske anemije te ostale intenzivne simptomatske/suportivne mjere. Nakon 72h je započet peroralni unos uz primjenu pantoprazola u dozi 2x40 mg dnevno per os. 

Ovdje se postavlja pitanje opravdanosti davanja IPP-a intravenozno (kod prisutnih simptoma i znakova krvarenja iz gornjega dijela probavne cijevi) kao i eventualne primjene prokinetika (metoklopramid) radi pražnjenja želuca prije urgentne EGD?

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidPLIVIT total energyPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: