x
x

AV – fistula kao uzrok zatajenja srca

  Robert Grubišić-Čabo , dr. med. specijalist internist-kardiolog

  28.02.2014.

Zatajenje srca (high output failure) je klinički sindrom uzrokovan bilo kojim strukturnim ili funkcijskim poremećajem srca koji oštećuju sposobnost klijetki da se pune odnosno da istiskuju krv.

AV  – fistula kao uzrok zatajenja srca

Prema mehanizmu nastanka srčano zatajenje može biti uzrokovano:

1. bolestima srčanih struktura (miokarda, valvularnog aparata, perikarda i provodnog sustava srca).

2. izvansrčanim bolestima kod kojih imamo: povećano tlačno opterećenje (plućna ili sistemna hipertenzija), povećano volumno opterećenje (bubrežno zatajenje) i stanje visokog udarnog volumena (anemije, tireotoksikoza, A-V fistula, beri-beri bolest, Pagetova bolest).

Prikaz slučaja

Bolesnica, rođena 1941. godine, primljena je na odjel kardiologije zbog zaduhe pri minimalnom naporu, ortopneje i suhog nadražajnog kašlja. Tegobe su pristutne zadnjih desetak dana prije prijema u bolnicu. U anamnezi pacijentica navodi da je prije šest mjeseci imala prometnu nesreću s traumom desnog koljena i potkoljenice zbog čega je bila podvrgnuta kirurškom zahvatu. Pri fizikalnom pregledu ustanovljena je izolirana sistolička hipertenzija (RR 170/70 mmHg), obostrano bazalno nad plućima čuju se inspiratorni hropčići, akcija srca je ritmična, tahikardna (120/min).

Desna potkoljenica pacijentice je otečenija, izraženog venskog crteža, hiperpigmentirana, topla i na predjelu poplitealne jame palpira se tril. U laboratorijskim nalazima povišene su vrijednosti BNP(300 pg/ml). Nalaz RTG-a srca i pluća pokazuje blaže uvećanu srčanu sjenu s naglašenim intersticijalnim crtežom u donjim plućnim poljima. Ultrazvućnim pregledom srca ustanovljena je uredna sistolička i dijastolička funkcija oba ventrikula s blagom dilatacijom svih srčanih šupljina.

Doplerom se verificira umjerena trikuspidalna regurgitacija s blažom plućnom hipertenzijom bez intrakardijalnih shuntova. Ehokardiografski je ustanovljen povišen srčani minutni volumen(8 L/min) s povišenim vrijednostima srčanog indeksa (5 L/min/kvadratnom metru). Zbog otoka desne potkoljenice napravljen je ultrazvuk perifernih vena i arterija desne noge gdje je utvrđena A-V fistula između poplitealne arterije i vene!

Na osnovi kliničke slike, ultrazvuka perifernih arterija i vena i ehokardiografskog nalaza povišenog srčanog minutnog volumena ustanovljeno je zatajenje srca s povišenim srčanim minutnim volumenom, uzrokovano A-V fistulom. Nakon postavljanja dijagnoze konzultira se vaskularnog kirurga, koji je napravio ligaturu fistule. Nakon kirurške obrade kliničko stanje pacijentice se poboljšalo i povukli su se znakovi srčane insuficijencije na kontrolnim pregledima.

Zaključak

U postavljanju dijagnoze srčanog zatajenja treba se posumnjati i na rjeđe uzroke zatajenja srca kao što je A-V fistula, a koje se očituje povišenim srčanim minutnim volumenom. Ehokardiogram i ultrazvuk perifernih arterija i vena su nam od osobitog značenja  u postavljanju dijagnoze.

Literatura

1. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Single Volume, 9th Edition,2011.

2. Smjernice za dijagnostiku i liječenje akutnog zatajivanja srca (Hrvatsko kardiološko društvo). Dostupno na: http://www.kardio.hr/esc-i-hkd/guidelines-smjernice/89-smjernice-akutno-zatajivanje.html Datum pristupa: 14.1.2014.

3. Brkljačić B. Dopler krvnih žila, Medicinska naklda, 2000.