x
x

Gripa A H1N1 09: što se zbiva i što slijedi - 2. dio

  Prim. doc. dr. sc. MLADEN SMOLJANOVIĆ

  27.08.2010.

Po prvim nagovještajima druge sezone kruženja virusa gripe zemlje koje su imale veću stopu pobola i smrtnosti u sezoni gripe 2009/2010 ove sezone imat će znatno manju stopu pobola i smrtnosti. Neće biti iznenađenje ako neke zemlje uopće ne zabilježe aktivnost virusa gripe A H1N1 09 u epidemijskim razmjerima.

Gripa A H1N1 09: što se zbiva i što slijedi - 2. dio

Što možemo očekivati naredne sezone gripe na sjevernoj hemisferi?

Prošle godine još u mjesecu studenom najavljeno je da se u mnogim zemljama na sjevernoj hemisferi od Božićnih blagdana, kada je epidemija gripe u mnogim zemljama završila, do naredne sezone gripe 2010/2011 nećemo susresti s virusom gripe A H1N1 09 u vidu epidemijske pojavnosti. Sada, s novim saznanjima o zbivanjima na južnoj hemisferi i temeljem iskustava prethodne sezone, možemo dati prognozu budućih zbivanja u zemljama sjeverne hemisfere za sezonu gripe 2010/2011. Shodno zemljopisnim posebnostima pojedinih područja, stupnja prokuženosti stanovništva u prethodnoj sezoni, razvijenosti zdravstvene službe, virus gripe A H1N1 09 može izazvati epidemijski proces veće ili manje jačine, ali ukupno daleko slabije jakosti nego u prvoj sezoni 2009/2010 . Zašto? Jednostavno, stanje se slikovito može prikazati kao požar. Opožarena šuma ne može gorjeti novim požarom dok ne naraste nova šuma. Virus gripe A H1N1 09 prošle godine buknuo je požarom. Međutim, nije sve izgorjelo. Pošteđena od požara ostala su od vatrogasaca branjena područja i ona područja do kojih vatra nije stigla, tamo preko vode, udaljeni krajevi. Zemlje koje poput Argentine imaju veći broj prirodno imuniziranih osoba, odnosno veći broj osoba koje su vidljivo ili neprimjetno prokužene virusom gripe, imaju veću zajedničku otpornost za ponovni susret s istim ili genski srodnim virusom. Polovica je tamošnje zime, a 41-milijunska Argentina ove zime do sada nije zabilježila smrtnog ishoda.

Epidemiološkim rječnikom kazano: epidemija se ne može očekivati ondje gdje je epidemijski potencijal potrošen (Slika 6). Grafički je prikazana procjena preostalog epidemijskog potencijala za zemlje sjeverne hemisfere temeljem broja umrlih usporedbom sa sadašnjim stanjem u zemljama južne hemisfere koje prolaze kroz svoje završno razdoblje druge sezone gripe A H1N1 09. Prema utemeljenim činjenicama, ako se radi o istom virusu, ako je genski sastav domaćina, tj. stanovništva približno isti i ako su klimatski uvjeti isti, tada je opravdano očekivati istovjetni epidemijski proces na obje hemisfere. Razlika može biti samo u odgovoru zdravstvene službe na epidemijski proces. U odnosu na prosjek smrtnosti u zemljama južne hemisfere, zemlje sjeverne hemisfere "potrošile su" 70 % ili dvije trećine svog epidemijskog potencijala. To znači da je uz sadašnje zdravstvene kapacitete i spremnost zdravstvene službe jedna trećina cjelokupnog stanovništva sjeverne hemisfere u mogućem riziku "zaražavanja" virusom gripe A H1N1 09. Rizik za tu trećinu osjetljivog, neimunog stanovništva sada nije proporcionalno isti kao što je to bio rizik u odnosu na cjelokupno stanovništvo prije godinu dana. Rizik je sada znatno manji od trećine prošlogodišnjeg rizika. Ponovno epidemijsko širenje virusa gripe kroz populaciju koja je sada otpornija zbog onih koji su protekle jeseni i zime prokužbom postali otporni ne može imati istu snagu kao kroz netaknutu, neotpornu, visoko prijemčivu populaciju na istom prostoru. Sada je to mnogo manja populacija (jedna devetina populacije; trećina od trećine) na području iste površine. Epidemijski potencijal je znatno smanjen i reprodukcijski broj, tj. sposobnost "zaražavanja" zdravih osoba, virusom gripe A H1N1 09 može biti samo manji od onog iz prošle sezone gripe (4). Opravdano je očekivati najviše 10% oboljelih od broja oboljelih prošle sezone gripe A H1N1 09.

Specifična zaštita cijepljenjem

Pred prošlu zimu velike nade su se polagale u specifičnu zaštitu cijepljenjem tip-specifičnim monovalentnim cjepivom. Nažalost, to cjepivo je za mnoge zemlje došlo prekasno. Za većinu svjetskog stanovništva na raspolaganju je bilo tek u prosincu kada je glavni val "zaražavanja" prošao, a za postizanje cjepne otpornosti potrebna su najmanje dva tjedna. Stoga su mnogi odbili cijepljenje jer je ono u tom trenutku za njih bilo zakašnjelo, nepotrebno, a s tim i beskorisno. Zemlje koje su dobile cjepivo dosta ranije i koje su poput skandinavskih zemalja, SAD-a i Kanade procijepili veliki dio svoje populacije ne mogu se pohvaliti značajno nižom stopom smrtnosti od onih koji su svoje stanovništvo cijepili simbolično ili nikako (tablica 3).

Tablica 3. Procijepljenost od gripe A H1N1 09 u zemljama Europe na dan 8. veljače 2010. i smrtnost na kraju sezone gripe 2009/2010

Očekivanja od cjepiva nisu se obistinila. Najnovije izvješće iz Australije iznosi činjenicu da cijepljene i necijepljene osobe u istom omjeru imaju znakove i simptome gripi nalik bolesti (5). Međutim, upitno je stanje skupne otpornosti cijepljene i necijepljene nacije prema ponovnoj izloženosti istom ili genski srodnom virusu gripe u budućnosti. Treba imati na umu činjenicu, koja je istovremeno jaka poduka: u ovoj epidemiji osobe starije od 55 godina nisu imale pobol ni smrtnost od gripe A H1N1 09 kao osobe mlađe od 55 godina. Osobe starijih godišta su se ranije u svom životu susrele s istim ili srodnim virusima i kroz aktivno prokužavanje doživotno su postali otporni prema tim virusima. Prirodnim prokužavanjem stečena otpornost uvijek je dugotrajnija i jača od otpornosti postignute cijepljenjima! Iz svega ovoga kao i saznanja da su sada u kruženju svijetom gotovo podjednako, s malim različitostima, zastupljeni gotovo svi sojevi virusa gripe, među kojima i virus gripe A H1N1 09, tada za zemlje sjeverne hemisfere može se utemeljeno prognozirati: u sezoni gripe 2010/2011 neće biti epidemijskog vala gripe A H1N1 09 niti približne prošlogodišnje jačine. Mnoge zemlje neće uopće zabilježiti epidemijsku pojavnost gripe A H1N1 09 u sezoni gripe 2010/2011. Prema stopama incidencije gripi nalik bolesti u svim zemljama južne hemisfere gdje do sada nigdje nije zabilježen broj prijava bolesti izazvanih različitim virusima gripe iznad godišnjeg prosjeka kojim se označava epidemijska razina, može se dogoditi da ova sezona gripe na sjevernoj hemisferi prođe bez epidemije gripe. To bi stvarno bila rijetkost, ali mogućnost predstoji.

Mjere Svjetske zdravstvene organizacije

Gripa nije nikad bila i neće biti karantenska bolest jer niti jedne mjere, niti specifične mjere cijepljenjem, ne mogu spriječiti širenje epidemije gripe. Svaka gripa ima svoje osnovno epidemijsko obilježje: pandemijsko širenje.

Možda tek sada mnogi vide kako je ishitrena i neopravdana bila mjera Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) proglašavanja 6. protiv pandemijske faze za gripu A H1N1 09 11. lipnja 2009. godine. SZO još uvijek uporno, unatoč brojnim prigovorima, održava na snazi 6. fazu. Nasilno se želi izmijeniti Međunarodni sanitarni pravilnik koji je donesen i usavršavan temeljem stručnih iskustava i znanstvenih saznanja brojnih stručnjaka i znanstvenika, različitih stručnih i znanstvenih područja, iz brojnih zemalja svijeta kroz rad dulji od jednog stoljeća, a koji nikada gripu nisu niti pomislili uvrstiti u karantenske bolesti. Gripa nije nikad bila i neće biti karantenska bolest jer nijedne mjere, niti specifične mjere cijepljenjem, ne mogu spriječiti širenje epidemije gripe. Svaka gripa ima svoje osnovno epidemijsko obilježje: pandemijsko širenje. Stoga ova gripa u nijednom slučaju ne može biti "pandemijska gripa" i taj naziv za ovu gripu treba izbaciti (1). Posljednja pandemija gripe ostaje ona iz 1968. godine - honkongška gripa. Ogromne gospodarske štete učinjene su brojnim zemljama, naročito zemljama u razvoju s turističkim gospodarstvom. Za bankrot meksičkih avioprijevoznika uvelike se optužuje "pandemija" gripe zbog koje je Meksiko imao ogromne turističke gubitke (6).

Epidemije gripe i cijepljenje

U svakom slučaju nijednu gripu kao bolest ne smije se podcijeniti. Svaka gripa je uvijek opasna i teška bolest sve dok se sigurno ne izliječi. Epidemija gripe uvijek je veliki javno zdravstveni izazov pred svim zdravstvenim službama svijeta. Stanovništvo treba uvijek iznova podučavati o gripi, mogućnostima samozaštite i svim drugim oblicima zaštite. Njezino veličanstvo gripu treba poštivati, ali ju ne treba uveličavati! Za razliku od prošle godine, sada nam je na raspolaganju trovalentno cjepivo za sezonsku gripu u kojeg je uključena komponenta virusa gripe A H1N1 09. Specifičnu zaštitu cjepivom trebalo bi, kao i do sada, ponuditi samo za dragovoljno cijepljenje rizičnih skupina. Zdrave osobe i zdrava djeca svih uzrasta nisu rizična skupina! Nijedan zdravstveni sustav svijeta ne može procijepiti svoju naciju protiv gripe tako uspješno i učinkovito kao što to može uraditi sama gripa! Iz svega navedenog, proizlazi da se prema gripi u narednoj sezoni treba pristupiti i postupiti kao prema svakoj običnoj sezonskoj gripi. Nameće se ozbiljna potreba pregleda i izmjene dosadašnjeg načina praćenja pojavnosti virusa gripe kod životinja i ljudi kako na nacionalnoj tako i međunarodnoj razini. Sustav ranog uočavanja i uzbunjivanja zbog opasnosti kod pojave epidemije nije se proslavio. Srećom, ovaj virus gripe A H1N1 09 bio je dobar virus! Brojne propuste nije kaznio. Da ne bude po onom "lako je sada biti general poslije bitke", navod iz PLIVAmed članka od 26. svibnja 2009. godine najbolje svjedoči: http://www.plivamed.net/?section=home&cat=t&show=1&id=24069

Je li neophodno uvođenje faze 6?

Obična, sezonska gripa, kamo sagledavajući ukupnost epidemijskog procesa spada i ova gripa, nije nikada bila karantenska bolest. Poznato je da nikakva karantena ne može zapriječiti širenje gripe i zato gripa nikada neće biti karantenska bolest. Posebno opasni oblici gripe poput ptičje gripe možda se mogu svrstati u karantenske bolesti i kao takve mogu potpasti pod Međunarodni sanitarni pravilnik samo u slučaju kada je razvidna povećana smrtnost znatno viša od uobičajene smrtnosti i to istovremeno na području više zemalja više različitih regija. Primjena mjera suprotnih Međunarodnom sanitarnom pravilniku mogu donijeti nesagledive štete brojnim državama. Pored ugroze prometa roba i ljudi, ukupnog gospodarstva, posebno je ugroženo turističko gospodarstvo koji je jedini izvor značajnih prihoda za mnoge zemlje u razvoju. Stoga o uvođenju šeste faze postupanja za pandemijsku gripu ne treba sada niti pomišljati. Činjenica je da je virus gripe unesen u 46 zemalja s približno 2 milijarde stanovnika (ne računajući Indiju i Kinu), a da je ukupni broj umrlih od gripe manji od stotinu, dovoljan je dokaz nepotrebnosti uvođenja faze 6. Tamo gdje je sve počelo sve se vraća! U SAD-u poskupjela svinjetina jer je smanjena proizvodnja svinjskog mesa (7). Proizvodnja je smanjena jer je zbog svinjske gripe smanjen izvoz u azijske zemlje!

Literatura:

1. Puljak L, Pandemija koja se nikad nije dogodila, Liječničke novine 2010; 91; 58-59.

2. New Zealand Ministry of Health, Seroprevalence of the 2009 influenza A (H1N1) pandemic in New Zealand, http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/seroprevalence-2009-flu-nz

3. Waalen K, Kilander A, Dudman S G, Krogh G H, Aune T, Hungnes O, High prevalence of antibodies to the 2009 pandemic influenza A(H1N1) virus in the Norwegian population following a major epidemic and a large vaccination campaign in autumn 2009, Eurosurveillance, Volume 15, Issue 31, 05 August 2010 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19633

4. ECDC, Understanding the Reproduction Number and Generation Times of Influenza A(H1N1) 2009,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/Understanding

5. Australian Influenza Surveillance 2010 Influenza Surveillance Report No. 28 for the week ending 10 to 16 July 2010 (PDF 259 KB) http://www.healthemergency.gov.au/internet/healthemergency/publishing.nsf/Content/ozflucurrent.htm

6. Mexicana airlines files for bankruptcy protection, AP, dostupno na http://www.msnbc.msn.com/id/38541834/ns/business-us_business/

7. Kiladze T. August tomato crop helps put the B in BLT, http://www.ctv.ca/generic/generated/static/business/article1662158.html

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxfluPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: