x
x

Dužnosti liječnika (psihijatra) prema Hipokratovoj zakletvi

  prof. dr. sc. Mijo Nikić, psiholog

  02.04.2010.

Liječnik bilo koje specijalizacije, da bi mogao pomoći pacijentu u liječenju njegove bolesti, mora se držati etičkih normi svojega profesionalnog liječničkog zvanja koje su sadržane u Hipokratovoj zakletvi.

Dužnosti liječnika (psihijatra) prema Hipokratovoj zakletvi

Ona je do danas ostala osnovni etički normativ za sve zdravstvene radnike. Hipokrat je rođen 450. godine prije Krista. S pravom se smatra ocem medicine, jer je postavio temelje moderne medicine. On je uveo znanstveni princip - sustav zapažanja pojava i tumačenja zapaženih činjenica. Hipokrat je u Zakletvu unio osnovne deontološke principe koji su u to vrijeme vrijedili u Grčkoj. Prema Hipokratovoj zakletvi, svaki liječnik, a nas ovdje napose zanima psihijatar, treba posjedovati sljedeće kvalitete.

1. Savjesno ponašanje

Prvi uvjet da liječnik psihijatar mogne učinkovito pomoći psihijatrijskom bolesniku jest da sam liječnik bude savjesna osoba koja će se u svome djelovanju ravnati prema etičkim i moralnim načelima tražeći prije svega dobro svojega pacijenta, a ne svoju egoističnu korist.

2. Znanje

Zbog mnogih informacija o zdravlju i bolesti prisutnih na internetu, povećava se liječnikova obveza da se stalno usavršava i bude informiran o svim novostima i dostignućima u medicini.

Uspješnost zdravstvenog radnika, u našem slučaju liječnika psihijatra, psihologa i psihoterapeuta, ovisi o stručnoj sposobnosti i profesionalnom znanju. Za ovu profesiju osnovni uvjeti za uspjeh i stvarnu pomoć bolesniku jesu znanje i savjest. Savjest bez znanja malo će koristiti bolesniku, a znanje bez savjesti može naškoditi čovjeku i ugroziti čak i njegov život. Danas su mnoge informacije o zdravlju i bolesti prisutne na internetu, što oboljelom omogućuje da sam bolje upozna narav i težinu svoje bolesti. To povećava liječnikovu obvezu da se stalno usavršava i bude informiran o svim novostima i dostignućima u medicini.

3. Liječnik ne smije biti lakom za novcem

Psihijatrijski su bolesnici posebno osjetljivi kad dožive da je liječnik lakom za novcem. Takav liječnikov stav može povećati pacijentovo nepovjerenje prema liječniku i na taj način onemogućiti uspješno liječenje koje se velikim dijelom temelji na istinskom povjerenju u psihijatra ili psihoterapeuta.

4. Liječnik se treba truditi da stječe životne mudrosti

Liječnik je dužan po svojoj savjesti truditi se da stekne potrebno znanje, stručnost i životnu mudrost u svojoj profesiji te da se permanentno obrazuje kako bi se mogao koristiti novim spoznajama i otkrićima te tako stalno biti na visini svojega zadatka.

5. Poštovati dostojanstvo svakog čovjeka

U vrijeme hiperspecijalizacije opasnost je da se zapostavi sam bilesnik, a prednost se dadne nalazima, odnosno medicinskim aparatima koji sve više potiskuju i samog liječnika. Liječnik se mora truditi da mu bolesnik uvijek kao osoba, a ne njegova bolest, bude na prvome mjestu.

6. Čuvati tajnu koju liječnik dozna pri liječenju bolesnika

Sve je što se odnosi na bolesnika, od imena do dijagnoze, tajna: "Povjerena uhu, zatečena očima, naslućena umom." Profesionalna je dužnost svakog liječnika čuvati tajnu o bolesti svojega pacijenta. Psihijatrijski su bolesnici napose osjetljivi na opasnost da njihovi zdravstveni problemi postanu javni jer bi time još više porasla njihova anksioznost.