x
x

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom u Hrvatskoj

  prof. dr. sc. Alemka Markotić

  05.04.2013.

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom (HVBS) je značajan javno – zdravstveni problem u Hrvatskoj. Prva epidemija opisana je 1967. godine u šumskih radnika na Plitvicama.

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom u Hrvatskoj
Seroepidemiološka istraživanja u šumskih radnika pokazuju visoku prevalenciju hantavirusa među šumskim radnicima, 16,3%.

Najveće epidemije do danas su bile 1995. godine tijekom Domovinskog rata te 2002. godine kada je pokazano da je cijela Hrvatska osim priobalja i otoka endemsko područje za hantaviruse.

Zadnja epidemija je zabilježena 2012. godine. U Hrvatskoj su u ljudi i glodavaca dokazana četiri hantavirusa: Puumala (PUUV), Dobrava (DOBV), Saaerema (SAV) i Tula (TULV). Od toga prema dosadašnjim spoznajama PUUV i DOBV uzrokuju HVBS u ljudi, s tim da teže kliničke oblike u pravilu bilježimo u bolesnika inficiranih DOBV u kojih češće nalazimo značajno više vrijednosti ureje, kreatinina, jetrenih enzima, poremećaj vida i dr. Također su zabilježene više vrijednosti pojedinih imunoloških parametara u bolesnika inficiranih DOBV.

Filogenestski su hrvatski DOBV srodni ostalim DOBV u regiji dok su izvjesne razlike zabilježene u PUUV koji cirkuliraju Hrvatskom.

Seroepidemiološka istraživanja u šumskih radnika pokazuju visoku prevalenciju hantavirusa među šumskim radnicima (16,3%).

U svojim istraživanjima smo pokazali i značenje dvojnih infekcija hantavirusa s leptospirama u ljudi i sitnih glodavaca.

Predavanje održano na znanstvenom simpoziju Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom - izazov za liječnike i znanstvenike, studeni 2012.