x
x

Antagonisti angiotenzina II sigurni u liječenju hipertenzije

  20.05.2011.

Rezultati meta-analize 37 kliničkih istraživanja idu u prilog sigurnom propisivanju antagonista angiotenzina II u liječenju hipertenzije jer nemaju nepovoljan kardiovaskularni učinak, a objavljeni su u časopisu British Medical Journal.

Antagonisti angiotenzina II sigurni u liječenju hipertenzije

Meta-analizom procijenjeni su  rizici nepovoljnih kardiovaskularnih ishoda tijekom primjene antagonista angiotenzina II (ARB). U istraživanju je analizirano 147000 bolesnika koji su prosječno praćeni 3,3, godine, a u kliničkim studijama je uspoređen antagonist angiotenzina II u odnosu na neki drugi antihipertenziv ili placebo. Antagonisti angiotenzina II nisu bili povezani s povećanim rizikom sveukupne smrtnosti, smrtnosti povezane s cerebrovaskularnim inzultom ili anginom pectoris.

Antagonisti angiotenzina II su bili povezani sa značajno nižim rizikom za moždani udar (relativno smanjenje, 10%), srčanu insuficijenciju (13%) i novonastali dijabetes (15%) te nisu bili povezani s nastankom infarkta miokarda (RR, 0,99, 95% CI 0,92-1,07).

Ovi rezultati idu u prilog sigurnom propisivanju antagonista angiotenzina II u liječenju hipertenzije.

Losartan - antagonist angiotenzina II

Losartan je antagonist AT1- angiotenzinskih receptora. Očekivani učinci su slični ACE inhibitorima uz manje nuspojava (kašlja i angioedema!). Primjenjuju se i u dijabetičkoj nefropatiji uz dijabetes tipa II.
Plivino zaštićeno ime za losartan je Losartic.


Bangalore S et al. Angiotensin receptor blockers and risk of myocardial infarction: Meta-analyses and trial sequential analyses of 147 020 patients from randomised trials. BMJ 2011 Apr 26; 342:d2234. (http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d2234)