x
x

Distribucija prirođenih srčanih grješaka u Hrvatskoj

  07.05.2011.

Distribucija prirođenih srčanih grješaka u Hrvatskoj i analiza ishoda liječenja; Hrvatska epidemiološka studija (2002.–2007.) objavljena je u Liječničkom vjesniku.

Distribucija prirođenih srčanih grješaka u Hrvatskoj

Cilj: prikazati populacijski i hospitalni registar prirođenih srčanih grješaka za Hrvatsku.

Metode: Tijekom 5 godina ispunjavali smo upitnik s pitanjima o populacijskom kretanju prirođenih srčanih grješaka (prema preporukama BWIS i EUROCAT study) i hospitalni registar kojim smo pratili liječenje i ishod liječenja u djece koja su u spomenutom razdoblju rođena u Hrvatskoj.

Rezultati: Od 1. 10. 2002 do 1. 10. 2007. u Hrvatskoj je rođeno 205917-ero djece, od čega je 1480-ero djece imalo prirođenu srčanu grješku (7,2 promila). Najčešće postavljena dijagnoza je VSD (34,6%). Na kardiokirurško liječenje upućeno je 430-ero djece. Na njima je učinjeno 556 operacija, od čega 202 u Hrvatskoj, ostatak u inozemstvu. Ukupni mortalitet nakon kardiokirurškog liječenja iznosi 5%. Razlike u mortalitetu i morbiditetu nakon kardiokirurških operacija izvedenih u Hrvatskoj i onih u inozemstvu uočavaju se nakon analize ishoda liječenja prema dogovorenim metodologijama.

Zaključak: Registar prirođenih srčanih grješaka čini osnovu za epidemiološka istraživanja, no i za razvoj smjernica u struci.

Ivan Malčić, Daniel Dilber