x
x

Smjernice za liječenje bolesnika s MRSA – infekcijom

  09.01.2011.

Smjernice za prevenciju, kontrolu i liječenje infekcija koje uzrokuje meticilin-rezistentni Staphylococcus Aureus (MRSA), Izmjena i dopuna poglavlja 7.0.: Liječenje bolesnika s MRSA – infekcijom, objavljene su u Liječnikom vjesniku.

Smjernice za liječenje bolesnika s MRSA – infekcijom

Meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) važan je bolnički patogen u cijelome svijetu, pa i u Republici Hrvatskoj. Stoga se pristupilo izradi smjernica, kojih je svrha smanjiti broj bolesnika inficiranih/koloniziranih sojevima MRSE u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije i nemoćne osobe u Republici Hrvatskoj te na taj način smanjiti morbiditet i mortalitet koji uzrokuje ova bakterija. Interdisciplinarni tim stručnjaka načinio je Smjernice, koristeći se internacionalnim publikacijama i smjernicama koje govore o prevenciji i kontroli MRSE, te liječenju i laboratorijskoj dijagnostici MRSE.

Snaga preporuka određena je metodologijom CDC/HICPAC, a kategorizirane su na temelju postojećih znanstvenih podataka, teoretske logične podloge, primjenjivosti i ekonomskog utjecaja. Nakon široke rasprave u stručnim društvima Smjernice su prihvaćene. Nakon toga došlo je do određenih izmjena u mogućnostima liječenja infekcija koje uzrokuje MRSA u Republici Hrvatskoj te je poglavlje 7.0. Liječenje bolesnika s infekcijama koje uzrokuje MRSA izmijenjeno i nadopunjeno prema novim mogućnostima liječenja. Preostali dio Smjernica zasada nije izmijenjen.

Smilja Kalenić, Marina Payerl Pal, Vera Vlahović Palčevski, Jasminka Horvatić, Tomislav Meštrović, Bruno Baršić, Valerija Stamenić, Ivan Burcar, Anđelko Korušić, Marinko Vučić, Rok Čivljak, Marin Stančić, Ana Budimir