x
x

FDA odobrila AI dijagnostički alat za rano otkrivanje sepse

  17.04.2024.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je medicinski uređaj pod nazivom Sepsis ImmunoScore, koji je softver za umjetnu inteligenciju/strojno učenje, za usmjeravanje brze dijagnoze i predviđanja sepse. Odobrenje je izdano putem De Novo puta FDA-a.

FDA odobrila AI dijagnostički alat za rano otkrivanje sepse

Sepsa je složeno stanje, pa je rano dijagnosticiranje teško i desetljećima je bio izazov za američki sustav zdravstvene zaštite.

Koristeći i biomarkere i kliničke podatke uz pomoć umjetne inteligencije, Sepsis ImmunoScore pomaže u procjeni rizika za prisutnost ili progresiju sepse unutar 24 sata od procjene pacijenta na hitnom odjelu ili u bolnici. Uzimajući u obzir 22 različita parametra, alat koji pokreće AI pruža sveobuhvatnu procjenu biološkog stanja pacijenta, što rezultira ocjenom rizika i kategorizacijom u četiri različite razine rizika.

Važno je napomenuti da ovaj sustav nije mehanizam upozorenja. Ove su kategorije rizika u korelaciji s rizikom za pogoršanje stanja bolesnika, uključujući duljinu boravka u bolnici, bolničku smrtnost i potrebu za eskaliranom skrbi unutar 24 sata (kao što je prijam u jedinicu intenzivne njege, mehanička ventilacija ili uporaba vazopresora). Dijagnostički softver integriran je izravno u bolničku elektroničku medicinsku dokumentaciju.

Ovo je prvi AI dijagnostički alat za sepsu koji je dobio odobrenje za stavljanje u promet od FDA.

Izvor: Medscape