x
x

Edukativni letak/brošura: Sigurno kroz prvu godinu

  21.12.2023.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo već dugi niz godina radi na praćenju i analizi podataka o ozljedama te na unaprjeđenju zdravstvene pismenosti u području prevencije ozljeda, posebice vulnerabilnih skupina kao što su djeca i starije osobe. U cilju prevencije ozljeda kod djece izrađen je edukativni letak/brošura „Sigurno kroz prvu godinu“.

Edukativni letak/brošura: Sigurno kroz prvu godinu

Namijenjen je prvenstveno roditeljima, skrbnicima, ali i zdravstvenim djelatnicima, pedijatrima, medicinskim i patronažanim sestrama te javnozdravstvenim djelatnicima, odnosno svima koji se bave prevencijom ozljeda kod djece.

Brošura se odnosi na vremensko razdoblje od rođenja djeteta do njegove prve godine te je podijeljena u 8 poglavlja:

1.     Sigurno spavanje
2.     Sigurno kupanje
3.     Prevencija gušenja
4.     Prevencija padova
5.     Zaštita od električnih i toplinskih instalacija, prevencija opeklina
6.     Zaštita od štetnih tvari
7.     Sigurno na suncu
8.     Sigurna vožnja u automobilu

Budući da se većina ozljeda kod djece može spriječiti, važno je educirati se i podsjetiti na jednostavne korake koji će pružiti djeci sigurno odrastanje i smanjiti rizik od ozljeda.

Letak/brošuru „Sigurno kroz prvu godinu“ (pdf)