x
x

Jednodnevna kirurgija – postoje li granice?

  06.09.2023.

U članku objavljenom u Liječničkom vjesniku prikazan je osnovni koncept uspjeha jednodnevne kirurgije: kritičan preoperativni probir, odabir najbolje anesteziološke i kirurške tehnike, otpust prema važećim kriterijima. Jednodnevna kirurgija je usmjerena na pacijenta, nosi niži rizik postoperativnih komplikacija i hospitalnih infekcija te je ekonomična.

Jednodnevna kirurgija – postoje li granice?

Uvod i cilj: Pojam jednodnevne kirurgije datira iz početka 20. stoljeća. James Nicoll objavio je 1909. godine u časopisu British Medical Journal rezultate kod 8.988 djece operirane po principu jednodnevne kirurgije. Prema Međunarodnom udruženju za jednodnevnu kirurgiju (IAAS), pacijent u jednodnevnoj kirurgiji definiran je planiranim prijamom u zdravstvenu ustanovu s ciljem dijagnostičkog i/ili operativnog zahvata, gdje se po zahvatu očekuje brz oporavak te ne postoji potreba za hospitalizacijom – otpušta se kući isti dan. Razvoj kirurških metoda, anestezioloških tehnika i metoda analgezije doprinosi eksponencijalnom porastu broja pacijenata zbrinutih po principu jednodnevne kirurgije.

Metode: U radu prikazujemo pregled literature putem baze podataka MEDLINE koristeći ključne pojmove. Cilj je prikaz osnovnog koncepta uspjeha jednodnevne kirurgije:

  • kritičan preoperativni probir,
  • odabir najbolje anesteziološke i kirurške tehnike,
  • otpust prema važećim kriterijima.

Rezultati: Izbor pacijenata s obzirom na dob, težinu, komorbiditete, ASA status te socijalni aspekt ako je sagledan individualno i praćen zahvatom koji je definiranim vremenskim trajanjem i niskom incidencijom postoperativnih komplikacija uz korištenje optimalnih anestezioloških tehnika i lijekova rezultira dobrim postoperativnim uspjehom uz ekonomske uštede.

Zaključak: Prednosti jednodnevne kirurgije jasne su i dokazane:

  • usmjerena je na pacijenta,
  • nosi niži rizik postoperativnih komplikacija i hospitalnih infekcija,
  • ekonomična je.

Ana Brundula, Morena Milić, Duje Rako, Iva Smiljanić, Ada Barić Grgurević, Iva Korečić Zrinjščak, Perislav Lauš, Ivo Jurišić