x
x

Holistički biopsihosocijalni pristup i oporavak osoba s dijagnozom psihoze

  10.08.2023.

Holistički biopsihosocijalni pristup u postizanju oporavka osoba s dijagnozom psihoze, članak objavljen u časopisu Socijalna psihijatrija.

Holistički biopsihosocijalni pristup i oporavak osoba s dijagnozom psihoze

Ističe se da postoji veliki broj osoba oboljelih od poremećaja s psihozom koje ne reagiraju zadovoljavajuće na liječenje antipsihoticima te da je potrebno razmotriti utjecaj psihosocijalnih stresora, a time i primjenu psihosocijalnih postupaka prema individualnom planu liječenja. Ovaj pristup nije zadovoljavajuće prisutan u psihijatrijskoj praksi što za posljedicu može imati veliki broj pacijenata koji se proglašavaju terapijski rezistentnim a da se ne primijene i procijene učinkovitosti psihosocijalnih postupaka i psihoterapije. Upravo zbog toga putem prikaza izrade biopsihosocijalne formulacije i individualnog plana liječenja pacijentice s dvije epizode psihoze željeli smo upozoriti da je potrebno pacijentu pristupiti sveobuhvatno. To znači na način sagledavanja utjecaja biopsihosocijalnih čimbenika na rizik pojave psihoze i adekvatno primijeniti biopsihosocijalne i psihoterapijske postupke.

Cilj nam je pacijentima omogućili optimalno liječenje koje će dovesti do oporavka i smanjiti rizik za ponovnu pojavu psihoze. Bez biopsihosocijalnog pristupa mnogi će se naći u riziku da ostanu bez nade u oporavak, da budu proglašeni terapijski rezistentnima, loše prognoze kod kojih se više ne očekuje poboljšanje. U izradi plana liječenja koristili smo Kormilo oporavka koje se pokazalo korisnim alatom u izradi individualnog plana liječenja i evaluaciji postignutih rezultata za primjenu u psihijatrijskoj praksi.