x
x

Specijalizirane ambulante u trgovačkim centrima kao izvor novih bolesnika?

  20.02.2023.

Dugogodišnji cilj pružanja zdravstvene skrbi je pružiti pravu njegu u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Što je to značilo za akademske medicinske centre izvrsnosti iz UCLA Health u Los Angelesu objavljeno je u časopisu NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery.

Specijalizirane ambulante u trgovačkim centrima kao izvor novih bolesnika?

Medicinski profesionalci iz 45 primarnih zdravstvenih zaštita pridružili su se mjestima najvećih okupljanja građana u trgovačkim centrima i to najviše u večernjim satima i tijekom vikenda. Tri nove lokacije unutar spomenutih centara ubrzo su postigle velike brojeve posjeta i usluga bez obzira na prisutnu konkurenciju.

Trend prema zdravstvenoj skrbi koja je više usmjerena na „potrošača“ prikazan je ekspanzijom kompanija za primarnu zdravstvenu zaštitu izravno na potrošače u maloprodajne prostore kao što su trgovački centri, supermarketi i ljekarne. Svi ti prostori su puno dostupniji i praktičniji od onih u sklopu bolnica i nekih medicinskih ustanova.

Akademski medicinski centri UCLA Health su kao klinike otvoreni unutar trgovačkih centara u Los Anglesu. U radu je opisana potražnja bolesnika, zadovoljstvo i financijski uspjeh. Ova metoda medicinskih centara izvrsnosti u pružanju zdravstvene skrbi dosegla je nove pacijente i povezala ih s cijelim spektrom usluga koje nudi UCLA Health.