x
x

Nacionalni plan protiv seksualnog nasilja

  23.01.2023.

Nacionalnim planom do 2027. godine Vlada Republike Hrvatske je definirala tri posebna cilja: prevenciju seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, unaprjeđenje skrbi i osiguranje dostupnosti usluga podrške žrtvama seksualnih delikata te postizanje odvraćajućeg djelovanja kod počinitelja seksualnih delikata.

Nacionalni plan protiv seksualnog nasilja

Za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje do 2027. te pratećeg Akcijskog plana za razdoblje do 2024. Vlada je osigurala više od 18 milijuna kuna.

Riječ o prvom nacionalnom dokumentu usmjerenom prema zaštiti žrtava seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja u Hrvatskoj.

Ono na čemu se planira raditi, stoji u Planu, je podizanje razine osviještenosti o potrebi rada na sustavnoj i kontinuiranoj edukaciji o problematici seksualnog nasilja.

Uz rad na prevenciji stvorit će se i planovi programa u sustavima odgoja i obrazovanja da bi se seksualno nasilje moglo prepoznati u najranijoj dobi.

Programi će se, osim fizičkog seksualnog nasilja, dotaknuti i tema vezanih uz elektroničko seksualno nasilje.

Provest će se preventivni program u suradnji s odgojno-obrazovnim institucijama te putem YouTube kanala MUP-a s ciljem razvoja svijesti kod djece o mogućim opasnostima i rizicima korištenja interneta, mobitela i slično.

Također će se izraditi analiza mjera i aktivnosti koje provode visoka učilišta kako bi se smanjio broj seksualnog uznemiravanja u visokom obrazovanju.

U planu je provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja kako bi mu se osigurala pomoć u promjeni njegova ponašanja te bi ga se tako poučilo kako kontrolirati vlastito ponašanje, kako razviti samokontrolu te promijeniti stavove prema počinjenom djelu.

Obavezno je provođenje dijagnostičkih postupaka u svrhu donošenja odluke o uključivanju počinitelja u pojedinačni program u okviru zatvorskog sustava i/ili u okviru zdravstvenog sustava ako je postavljena psihijatrijska dijagnoza.

U planu je specijalizirana edukacija koja je namijenjena državnim službenicima, pravosudnim dužnosnicima te studentima i profesorima na studijskim programima koji obrazuju stručnjake koji u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama.

Osigurat će se telepotpore prilikom zdravstvene obrade djece žrtava seksualnog nasilja te pružanje savjetovanja.

Nacionalnim planom se predviđa rad na pripremnim koracima za uspostavu Dječje kuće.

Izmjenama zakonodavstva bit će pooštreno kažnjavanje te će se ubrzati i učinkovitije procesuirati počinitelja kaznenih djela nasilja nad ženama, djecom i u obitelji.

Vlada RH