x
x

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na novu podvarijantu omikrona

  23.10.2022.

Svjetska zdravstvena organizacija: Još jedna podvarijanta omikrona otpornija na protutijela, proširila se prošlog tjedna u 26 zemalja.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na novu podvarijantu omikrona

Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacijie utvrđeno je da se još jedna podvarijanta omikrona proširila u više zemalja i to u tjednu do 16. listopada 2022. u odnosu na prethodni tjedan, a mogla bi biti čak i otpornija na protutijela od drugih verzija virusa, izvijestio je MarketWatch.

• U posljednjem tjednom epidemiološkom izvješću SZO-a utvrđeno je da je XBB, rekombinanta BA.2.10.1 i BA.2.75 s 14 dodatnih mutacija u šiljastom proteinu BA.2, prijavljen u 26 zemalja.

• Dostupni preliminarni laboratorijski utemeljeni dokazi upućuju na to da je XBB do sada identificirana varijanta SARS-CoV-2 koja najviše izbjegava protutijela, ali se ne čini da izaziva težu bolest od drugih varijanti.

• U SAD-u su centri za kontrolu i prevenciju bolesti usredotočeni na druge dvije podvarijante omikrona koje se brzo šire. Nazvana BQ.1 i BQ.1.1, odgovorni su za 11,5% odnosno 8% novih slučajeva koji su zabilježeni u tjednu koji je završio 15. listopada, u odnosu na 4,1% i 1,9% dva tjedna prije.

• U međuvremenu, ažurirane informacije SZO-a pokazuju da se nastavio trend smanjenja globalnih slučajeva i smrtnih slučajeva od infekcije COVID-19, pri čemu je globalni broj slučajeva pao za 6% u odnosu na prethodni tjedan, dok je broj smrtnih slučajeva pao za 17%.

Izvor: MarketWatch