x
x

Otvorene prijave za Open Medical Institute seminare za 2023.

  12.10.2022.

Open Medical Institute (OMI) je internacionalna inicijativa osnovana 1993. od strane zaklade American Austrian Foundation (AAF) s ciljem da se proširi i podupre edukacija liječnika i prijenos znanja u medicini za slabije razvijene zemlje u svijetu. Od tada je cijeli program značajno napredovao te danas OMI održava seminare i kliničke prakse za velik broj zemalja.

Otvorene prijave za Open Medical Institute seminare za 2023.

Što su OMI seminari?

Radi se o seminarima za liječnike u trajanju od 5 radnih dana koji se kroz cijelu godinu održavaju u Salzburgu u Austriji, a teme seminara uključuju brojne medicinske struke (kirurgija, interna medicina, ginekologija, radiologija, medicinska informatika, obiteljska medicina…). Seminare održavaju vodeći stručnjaci iz Austrije i SAD-a, a financijski troškovi u potpunosti su osigurani od strane OMI-a. Cilj ove inicijative jest proširiti edukaciju liječnika i stimulirati prijenos novih znanja u medicini.

Prijave za seminare su isključivo online, web stranici OMI-a.

Rok za prijavu aktualnih seminara je do 31.10.2022.

Popis tema nalazi se na linku i na stranicamo OMI-a.

Osim aktualnih prijava u listopadu, može se prijaviti i za neke od sljedećih seminara koje se također mogu pronaći na web stranici OMI-a.

Nakon završenih seminara, polaznicima je omogućeno da se jave za kliničke prakse u Austriji, a što je također u potpunosti financirano od strane OMI-a.

Izvor: OMI

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalZipantola PROTECTMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: